Ljusdemonstration i Myanmar Ljusdemonstration i Myanmar  

Påven firar mässan för Myanmar den 16 maj

Den 16 maj firar påven Franciskus Kristi Himmelsfärds mässan i Peterskyrkan med de troende från Myanmar som lever i Rom.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten

Det Påvliga hushållets prefektur meddelade på måndagen att påven Franciskus ska fira en mässa tillsammans med de troende från Myanmar i Peterskyrkan söndagen den 16 maj, på Kristi Himmelsfärds dag.

Redan i söndagen uttryckte påven sin oro för situationen i Myanmar och påmint om att kyrkan i landet har inbjudit till att be en Ave Maria om dagen i rosenkransen för fredliga lösningar på de interna konflikterna:

”Var och en av oss vänder sig till vår mamma när vi är i nöd eller i svårigheter; låt oss, denna månad, be vår himmelska moder tala till alla ansvariga i Myanmar så att de får modet att vandra försoningens och fredens väg”, sa påven då.

04 maj 2021, 12:10