Irak väntar på påven Franciskus' besök. Irak väntar på påven Franciskus' besök. 

Påven till Iraks folk: Vandra i hoppet, som Abraham

I ett videobudskap till det irakiska folket, inför det han kallar sin pilgrimsvandring till Irak, inbjuder påven Franciskus alla bröder och systrar av alla religioner att stärka syskonskapet och vandra tillsammans mot en framtid av fred.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten


I ett videobudskap till Iraks folk inför sin nära förestående apostoliska resa till landet, uttrycker påven Franciskus hopp om frid och syskonskap i profeten Abrahams tecken. Här följer påvens budskap:

Kära bröder och systrar, assalam lakum! [frid vare med er!]

Om några få dagar kommer jag äntligen vara hos er! Jag önskar verkligen träffa er, se era ansikten och besöka ert land, civilisationens antika och extraordinära vagga. Jag kommer som pilgrim, som botfärdig pilgrim för att bönfalla Herren om förlåtelse och försoning efter år av krig och terrorism och för att be Gud om tröst i hjärtana och läkning av såren. Och jag kommer till er som fredens pilgrim för att upprepa: «ni är alla bröder» (Matt 23:8). Ja, jag kommer som fredens pilgrim i sökandet efter syskonskap, besjälat med önskan att be och vandra tillsammans, även med bröderna och systrarna av andra religiösa traditioner, i fader Abrahams tecken, som enar muslimer, judar och kristna i en enda familj.

Påven talar till Iraks folk i ett videobudskap

Kära kristna bröder och systrar, som har vittnat om tron på Jesus mitt bland mycket svåra prövningar; jag ser ivrigt fram emot att träffa er. Jag är ärad att möta en martyrkyrka: Tack för ert vittnesbörd. De många, alltför många, martyrerna som vi har känt hjälper oss att härda ut i den ödmjuka kärlekens styrka. Ni ser fortfarande för er bilder av förstörda hus och skändade kyrkor, och i hjärtat såren av nära och käras bortgång och av övergivna hem. Jag skulle vilja komma med en kärleksfull smekning från hela Kyrkan, som står nära er och det plågade Mellanöstern och uppmuntrar er att gå vidare. Vi låter inte dess hemska lidanden, som ni har upplevt och som smärtar mig så mycket, dominera oss. Vi ger inte upp inför en spridning av ondskan: de antika visdomskällorna leder oss till något annat; att göra som Abraham, som trots att han lämnade allt, aldrig förlorade hoppet (jfr Rom 4:18); och som genom att lita på Gud gav liv åt en avkomma lika talrik som himlens stjärnor. Kära bröder och systrar, vi ser mot stjärnorna. Där är vårt löfte.

Kära bröder och systrar! Jag har tänkt så mycket på er under dessa år, er som har lidit mycket men som inte har misströstat. Till er kristna, muslimer, till er, folk som det yazidierska folket, yatziderna som har lidit orehört mycket: alla bröder och systrar, alla. Nu kommer jag till ert välsignade och skadade land som hoppets pilgrim. Hos er på Niniveslätten genljöd Jonas profetia, som hindrade förstörelsen och bar fram ett nytt hopp, Guds hopp. Låt oss smittas av detta hopp, som uppmuntrar till att bygga upp på nytt och börja om. Och i dessa svåra pandemitider, hjälper vi varandra att stärka syskonskapet för att tillsammans bygga en framtid av fred. Tillsammans. Bröder och systrar av alla religiösa traditioner. Hos er, för tusentals år sedan, inledde Abraham sin vandring. Idag är det upp till oss att fortsätta den, i samma anda, och tillsammans gå på fredens vägar! Därför ber jag om den Allrahögstes frid och välsignelse över er alla. Och jag ber er alla att göra samma sak som Abraham: vandra i hoppet och aldrig sluta se mot stjärnorna. Och jag ber er alla att vara snälla att följa mig i bönen. Shukran! [Tack!]

Översättning Katarina Agorelius

04 mars 2021, 10:15