Covid-19 test i Peru Covid-19 test i Peru  

Påven stödjer Perus insamling av medicinsk utrustning till vård av Covid-19 patienter

”Respira Peru” – Andas Peru - är namnet på initiativet som har som mål att samla in syrgas, respiratorer och annan medicinsk utrustning, som det råder akut brist på i landet hårt prövat av Covid-19.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten

I ett brev undertecknat statssekreteraren kardinal Pietro Parolin når påven Franciskus uppmuntran och böner det peruanska folket, och arrangörerna av initiativet "Respira Peru" – Andas Peru - till förmån för vårdinrättningar med Covid-19-patienter.

Målet med initiativet är att hitta resurser för att bekämpa den fruktansvärda andra vågen av Covid-19 i Peru, där fallen överstiger en miljon två hundra tusen och de avlidna hittills är fler än 44 tusen. ”Respira Peru” vill samla in medicinsk utrstning som respiratorer, syrgas och artificiella lungor, till förmån för de sjuka, som i de allvarligaste fallen behöver läggas in och få intensivvård för att överleva.

"Må vård vara ett tecken på Guds ömhet"

Påvens kärleksfulla hälsning, som riktar sig till initiativets arrangörer och medarbetare, är adresserat till ärkebiskopen av Trujillo samt orförande för den peruanska biskopskonferensen, msgr. Miguel Cabrejos.

Han uppmuntrar de inblandade att "se till att Guds ömhet når alla genom vården, i strävan att bygga ett mer medmänskligt samhälle där vi ser till att ingen lämnas ensam, att ingen känner sig utesluten eller övergiven".

Påven avslutar sitt brev med att välsigna alla: sjuka, familjer, nära och kära, och han anförtror dem till Jungfru Maria, Salus Infirmorum de Sjukas Hälsa.

Allvarlig ekonomisk kris

I flera månader har Peru kämpat mot en hälsokris, på andra plats efter Brasilien, i Latinamerika. Infektionerna fortsätter att öka, även på grund av ett kollapsat hälso- och sjukvårdssystem, med brist på vårdplatser och otillräckliga säkerhetsåtgärder för att garantera hygien och distansering, särskilt i de fattigaste befolkningsgrupperna.

Bristen på syrgas har varat i flera månader, och den har förvärrades av en våldsam ekonomisk kris, med en tvåsiffrig kollaps av bruttonationalprodukten 2020.

Kyrkan, tillsammans med Caritas, ligger i framkant, i insamlingar av de grundläggande förnödenheterna att dela ut till de mest utsatta av befolkningen.

19 februari 2021, 22:40