Solidaritet i covid-tider Solidaritet i covid-tider 

Påven: Världen behöver enhet och broderskap för att komma över krisen

Påven Franciskus talar i en intervju med den italienska nyhetskanalen Tg5 om allt från pandemin till försvaret av livet och de svaga och om värdet av enhet i politiken och i kyrkan. Han talar om de viktigaste aktuella frågorna och inbjuder till att vaccinera sig samt att återupptäcka trons värde som Guds gåva.

VATICAN NEWS, Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Återupptäcka en större enhet och större närhet till dem som lider och känna oss som bröder och systrar, för att tillsammans komma över världskrisen som har orsakats av pandemin. Detta är kärnan i påven Franciskus ord i en intervju med Tg5, nyhetsprogrammet på den italienska tv-kanalen Canale 5, som spelades in 6 januari och som sändes söndag kväll 10 januari.  

Påven betonar inledningsvis att man aldrig kommer likadan ur en kris. ”Vi kommer ur den som bättre eller sämre. Allt måste ses över”, säger påven. ”Stora värden finns alltid i livet, men dessa måste översättas till hur livet ser ut i denna stund”. Påven räknar upp en serie dramatiska situationer, som barn som lider av hunger och inte kan gå i skolan och krig som råder på många platser i världen. “Förenta nationernas statistik vad gäller detta är skrämmande”, understryker han. Om vi kommer ur krisen ”utan att se detta, blir resultatet ett ytterligare nederlag, varnar han. ”Och det blir värre. Låt oss åminstone se dessa två problem: barnen och krigen.”

Att vaccinera sig är en etisk handling, inte ett val

Påven svarar sedan på journalisten Fabio Marchese Ragonas fråga om vaccin. “Jag tycker ur etisk synvinkel att alla ska vaccinera sig” säger påven. ”Det är inte ett val utan en etisk handling. För att du sätter din hälsa och livet, och även andras liv, på spel.” Han förklarar att vaccinationerna inleds de närmaste dagarna i Vatikanen och att även han har anmält sig till dem. Man måste vaccinera sig, upprepar han, för att ”om läkarna föreslår det som något som kan vara bra och som inte innebär särskilda faror, varför inte göra det? "Det finns en självmördande förnekelse i detta som jag inte kan förklara”, säger han. För påven är detta tiden att “tänka på oss och för en tid radera jaget och sätta det i parentes. Antingen räddar vi oss alla med betoningen på oss, eller så blir ingen räddad.” Om detta talar påven länge och reflekterar kring temat broderskap, som står honom varmt om hjärtat. “Detta är utmaningen: stå nära den andre, nära situationen och problemen och ställa sig nära personerna”. Är då närhetens fiende “likgiltighetens kultur”? Påven konstaterar att man kallar det sunt att inte bry sig om alla problem, men betonar att detta är inte alls är sunt. "Likgiltighetes kultur förstör, för att det för oss bort från andra.”

Det är tiden för ett vi för att komma över krisen

“Likgiltigheten dödar oss”, fortsätter han, “för att den tar oss bort från varandra. Nyckelordet, för att tänka på en väg ur krisen, är i stället närhet”. Om det inte finns enhet och närhet, varnar påven, “kan man skapa sociala spänningar inom länderna”. Påven talar sedan om såväl ledare inom kyrkan som dem inom politiken. Hans uppmaning är att ledare inte får säga jag... utan att de måste säga vi och söka enhet inför krisen. Han understryker att “en politiker, en herde, en kristen, en katolik och även en biskop” som i denna stund ”inte har förmågan att säga vi i stället för jag, inte lever upp till situationen. Han lägger till att “konflikterna i livet är nödvändiga, men att de i denna tid måste gå på semester” och ge plats åt enhet ”i landet, kyrkan och samhället”.

Abort är först och främst en mänsklig fråga, snarare än religiös  

Påven konstaterar återigen att krisen som har orsakats av pandemin ytterligare har förvärrat "slit- och slängkulturen" mot de svagaste, de fattiga, migranter eller äldre. Han fokuserar särskilt på tragedin med aborter, då man slänger bort oönskade barn. “Problemet med abort”, varnar påven, “är inte ett religiöst problem utan ett mänskligt, pre-religiöst och mänskligt etiskt problem” och som följd ett religiöst. “Det är ett problem som även en ateist måste lösa i sitt samvete”. Påven frågar sig: “Är det rätt att ta bort ett människoliv för att lösa ett problem, vad det än må vara? Är det rätt att anlita en mördare för att lösa ett problem?”

Stormningen mot USA:s kongress: Lär av historien och ta aldrig till våld

Påven kommenterar även händelsen i Washington DC 6 januari. Han erkänner att han “blev förvånad” med tanke på det amerikanska folkets disciplin och mognaden i landets demokrati. Han säger dock att det även i de mest mogna verkligheter alltid finns “folk som tar en väg som är riktad mot samhället, demokratin och det gemensamma goda”. Nu när detta har brutit ut, fortsätter han, ser man tydligt fenomenet, så att man ”åtgärda det”. Påven fördömer våldet: Vi måste reflektera och lära av historien och, för att det inte ska upprepas, förstå att dessa ”irreguljära grupper som inte är väl integrerade i samhället" förr eller senare skapar "dessa våldsituationer”.

Tron, en gåva ett be Herren om

Påven svarar avslutningsvis på frågan hur han personligen upplever restriktionerna på grund av pandemin. Han berättar att han känner sig “inburad” och talar om de apostoliska resor som har ställts in för att undvika folksamlingar och han säger att han hoppas att kunna resa till Irak. Han berättar att han ägnar mer tid åt bönen under denna period och talar mycket i telefon. Han säger att flera stunder har varit viktiga, som Statio Orbis på Petersplatsen 27 mars, som “ett uttryck för kärlek till alla människor”, som låter oss “se nya sätt att hjälpa varandra” på. Påven reflekterar över tron på Herren och säger att den först och främst är ”en gåva”. ”För mig”, säger han, ”är tron en gåva. Vare sig du eller jag kan få tron av egen kraft: det är en gåva som Herren ger dig” och som man inte kan köpa. Han inbjuder till att be om “Guds närhet” - denna närhet “i tron, är en gåva som vi måste be om”. Intervjun avslutas med påvens hopp om att ingenting år 2021 kastas bort, att själviska attityder inte ska finnas och att enheten kan råda framför konflikter.

11 januari 2021, 11:15