Påven Franciskus vid Angelus 10 januari 2021 Påven Franciskus vid Angelus 10 januari 2021 

Angelus. Påven: Gud uppenbarar sig när barmhärtighet visas

Vid dagens Angelus 10 januari, vid firandet av Herrens dop, reflekterade påven Franciskus över meningen med vårt eget dop.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Påven Franciskus reflekterade över dagens liturgi om Herrens dop denna Angelus 10 januari, som strömmades från apostoliska palatset i Vatikanen.

Vardagens storhet

”För några dagar sedan lämnade vi Jesusbarnet som fick besök av de tre vise männen och nu finner vi honom vuxen vid Jordanflodens strand” - liturgin gör ett hopp på ungefär 30 år, sa påven inledningsvis. Åren dessemellan tillbringade Jesus i sin familj, där han löd sina föräldrar, studerade och arbetade och levde vardagligt utan att träda fram, och “detta är ett fint budskap till oss", underströk påven, som avslöjar vardagens storhet.

Gud segrar över det onda i världen

Efter trettio år inleds Jesus offentliga liv och det börjar just med dopet i Jordanfloden, sa påven. Men varför låter han sig döpas och vara med syndarna, frågade han sig retoriskt. Jesus behövde inte precis Johannes döparens omvändelsedop men envisades och gick ned i floden för att sjunka ned i vårt tillstånd, förklarade påven. Med detta säger Jesus att han inte frälser oss uppifrån, utan genom att möta oss och ta på sig våra synder, sa påven och förklarade att det är så som Gud segrar över det onda i världen.

Kärlek leder till kärlek

Efter denna gest av medlidande händer något extraordinärt, sa påven: himlarna öppnar sig och Treenigheten avslöjas - den helige Ande kom ned till Jesus som en duva (jfr Mark 1:10)  och Herren säger till honom: «Du är min älskade son» (vers 11). Påven förklarade:

Gud uppenbarar sig när barmhärtighet visas, eftersom detta är hans ansikte. Jesus gör sig till syndares tjänare och utropas till Son; han sänker sig ned till oss och den helige Ande kommer över honom. Kärlek leder till kärlek. Det gäller även för oss: i varje gest av tjänst, i varje barmhärtighetsverk som vi utför, uppenbarar sig Gud och vänder sin blick över världen.

Skydda identiteten som döpta

Påven sa att det är just i vårt dop som vi fylls av Kristus och tar emot den helige Anden. Han påminde om att vi därför ska minnas och fira vår dopdag, för att från den dagen är vi Guds älskade barn. Vår identitet ligger djupare än våra fel och brister, förklarade han och att det andliga livet börjar i dopet.

Inför angelusbönen bad påven Vår Fru om hjälp att skydda vår identitet som döpta, som är grunden för tron och livet.

10 januari 2021, 13:18

Angelus är en bön som man ber till minne av Inkarnationens mysterium tre gånger om dagen: klockan 6 på morgonen, klockan 12.00 och på kvällen klockan 18.00, då klockorna ringer till Angelus. Namnet Angelus härstammar från den första versen av bönen - Angelus Domini nuntiavit Mariae - som består av en kort läsning av tre enkla texter som fokuserar på inkarnationen av Jesus Kristus och som alterneras med att man ber Ave Maria. Påven ber denna bön på Peterskyrkan klockan 12 på söndagar och särskilda högtidligheter. Före Angelusbönen håller påven en kort reflektion över dagens läsningar. Efteråt följer hälsningar till pilgrimer. Mellan Påsk och Pingst ber man  Regina Coeli istället för Angelus, som är en bön till minne av Jesu Kristi uppståndelse, i slutet av vilken man ber Gloria tre gånger.

Läs allt >