Påven Franciskus vid allmänna audiensen 30 december 2020 Påven Franciskus vid allmänna audiensen 30 december 2020 

Påven vid audiensen: Tacksägelse för Guds nåd

Tacksägelsen - om den talade påven Franciskus vid dagens allmänna audiens, 30 december 2020. Detta var påvens tjugonde katekes i serien om bönen. Audiensen utan närvaron av troende strömmades från Vatikanen på Vatican Medias kanaler.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Påven Franciskus höll sin tjugonde katekes om bönen under dagens allmänna audiens, 30 december, och fokuserade på tacksägelsen. På grund av pandemin strömmades audiensen återigen från apostoliska palatsets bibliotek. Här följer en sammanfattning av påvens ord:

Kära bröder och systrar!

Som del av vår pågående katekes om bönen, vänder vi oss nu till tacksägelsen. Sankt Lukas berättar för oss att av de tio leprasjuka som Jesus helade, kom bara en tillbaka för att tacka Herren. Detta påminner oss om betydelsen av tacksamhet. Det visar den stora skillanden mellan de tacksamma och dem som inte är det, mellan folk som ser allt som deras rätt och dem som tar emot allt som en nåd. Som kristna inspireras vår tacksägelse av tacksamheten för Guds kärlek, som uppenbarades i Jesu, hans Son och vår Frälsares ankomst. Evangeliets berättelser om Kristi födelse visar oss hur Messias ankomst välkomnades av dem som litade på och bad om att Guds löften skulle uppfyllas. Må vårt firande i denna juletid präglas av innerlig tacksägelse för utgjutandet av Guds förlossande nåd över vår värld. Må dessa böner utvidga våra hjärtan och göra det möjligt för oss att föra evangeliets hopp och glädje till alla omkring oss, särskilt till våra bröder och systrar i störst nöd.

30 december 2020, 10:15