Påvens allmänna audiens Påvens allmänna audiens 

Påven: Välsignelsebönen är vårt svar på Guds gåvor

Vid den allmänna audiensen 2 december, som strömmades från apostoliska palatset, undervisade påven Franciskus om vikten av välsignelsebönen.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Påven Franciskus höll onsdagen 2 december fortsatt sin allmänna audiens på distans, med tanke på pandemin, och det hela strömmades från apostoliska palatsets bibliotek. I sin katekes, den sjuttonde i serien om bönen, fokuserade han på  välsignelsens dimension. Här följer en sammanfattning av påvens ord:

Kära bröder och systrar!

I vår pågående katekes om kristen bön, talar vi nu om betydelsen av välsignelse som en väsentlig dimension i bönen. Att “välsigna” [på latin benedicere] betyder ordagrant att “tala om någonting gott”. I skapandet och bevarandet av världen, talar Gud gott. Han “välsignar” sin skapelse och ser att det är “gott”. Gud undanhöll inte sin välsignelse ens efter att vi vände oss bort i synd, utan fortsätter att önska vårt bästa. I frälsningshistorien är Guds största välsignelse Jesus Kristus själv. Paulus uppmanar oss att välsigna Gud, som har välsignat oss i Kristus och gjort oss till hans älskade söner och döttrar (jfr Ef 1:3-6). Som svar på Guds välsignelser, välsignar vi å vår sida honom, källan till allt gott, genom vår bön, tillbedjan och tacksägelse. Som katekesen lär: “Välsignelsebönen är människans svar på Guds gåvor” (KKK 2626). Må vi alltid finna glädje i att välsigna Fadern med tacksamhet för den oändliga godhet han har visat oss genom att ge oss sin Son.

02 december 2020, 10:15