Påven och Bartolomeus I under det internationella bönemötet för fred i oktober Påven och Bartolomeus I under det internationella bönemötet för fred i oktober 

Påven: ”Det är möjligt att återställa full gemenskap”

I samband Sankt Andreas festdag, den grekisk ortodoxa kyrkans skyddshelgon, skrev påven Franciskus till den grekisk ortodoxa ekumeniska patriarken av Konstantinopel, Bartolomeus I. Kardinal Koch reste i Heliga Stolens delegation som deltog i firandet i Istanbul.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten

Fred kan förhandlas, men krigen kommer inte att upphöra förrän människor förstår att de är bröder och systrar. Det skriver påven Franciskus i ett brev till Bartolomeus I, på aposteln Andreas dag. Ett brev som lästes upp av kardinal Kurt Koch i slutet av den gudomliga liturgin som firades i kyrkan San Giorgio i Istanbul, där en delegation från Vatikanstaten deltog.

Krig och stulna liv

Påven Franciskus påminner i sitt brev om det ekumeniska mötet den 20 oktober i Rom på Piazza del Campidoglio, vid vilket Bartolomeus I deltog tillsammans med andra religiösa ledare, och noterar hur krig, förutom pandemin, fortsätter att "drabba många delar av världen" och hur nya väpnade konflikter kräver mäns och kvinnors liv. "Utan tvekan - skriver påven i brevet - är alla initiativ som tagits av nationella och internationella organ för att främja fred användbara och nödvändiga, men konflikter och våld kommer inte upphöra förrän alla människor når en djupare insikt om det ömsesidiga ansvaret som bröder och systrar".

Systerkyrkor

Ett broderskap som påven Franciskus säger att han har upplevt "i första person" vid de olika mötena med det ekumeniska patriarkatet och han ser hur Konstantinopel visade sin "önskan om en allt större närhet och förståelse bland kristna, innan den katolska kyrkan och de andra kyrkorna engagerade sig i dialogen”.

Som bevis på detta citerar påven Franciskus det brev som det ekumeniska patriarkatet av Konstantinopel skickade till kyrkorna runt om i världen för hundra år sedan. "När de olika kyrkorna är inspirerade av kärlek, och använder sig av den i deras bedömning av andra", läser vi i den heliga synodens brev, "minskas oenigheterna istället för att växa och vidgas”. När kyrkorna dessutom är "villiga att hjälpa varandra när det uppstår ett behov, kommer de att åstadkomma mycket gott till Guds ära och vinning både för sin egen del och för hela Kristi kropp”.

Objektivet är enhet

Påven Franciskus betonar att den här texten inte har förlorat sin relevans, och påminner om de stärkta relationerna mellan den katolska kyrkan och det ekumeniska patriarkatet under det senaste århundradet. "Även om det fortfarande finns hinder är jag övertygad om - skriver påven Franciskus - att om vi fortsätter att vandra tillsammans i ömsesidig kärlek och fortsätter den teologiska dialogen”, kommer det att vara möjligt att nå målet ”att återställa den fulla gemenskapen som uttrycks genom deltagande vid samma eukaristiska altare, som förenar alla män och kvinnor i en kropp, i den enda och heliga Kyrkan”.

01 december 2020, 09:32