Ny volym om det romerska missalet för Zaires stift på italienska av syster Rita Mboshu Kongo med påvens förord. Ny volym om det romerska missalet för Zaires stift på italienska av syster Rita Mboshu Kongo med påvens förord. 

Påven: Den zairiska riten är en ”lovande modell” för Amazonas

Påven Franciskus hyllar den zairiska riten i ett förord till en ny bok publicerad av Vatikanens förlag LEV. Han sände också ett videobudskap till presentationen av boken 1 december.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

”Jag är mycket glad över att kunna ansluta mig mer er i denna mycket viktiga händelse för kyrkan i Afrika. Tack för att ni gav mig möjlighet att delta i detta evenemang för presentationen av volymen om firandet av mässan enligt kongolesisk rit.” Påven Franciskus sände 1 december ett videobudskap i samband med presentationen av en ny bok på italienska om den kongolesiska riten, i vilken han själv har skrivit förordet.

Lovande rit för andra kulturer

Volymen, som är sammanställd av teologen syster Rita Mboshu Kongo (Congregazione Figlie Maria SS. Corredentrice) och publicerad av Vatikanens förlag LEV, bär titeln Papa Francesco e il Messale Romano per le Diocesi dello Zaire. Un rito promettente per altre culture, Påven Franciskus och det romerska missalet för Zaires stift. En lovande rit för andra kulturer.

I sitt förord inleder påven med att förklara att ”volymen är ett verktyg för att på djupet förstå olika aspekter av det romerska missalet för Zaires stift”. Han berättar att denna rit godkändes 30 april 1988 av Kongregationen för gudstjänstliv och sakramentsförvaltning och är tills idag den enda inkulturerade rit i den latinska kyrkan som har godkänts efter Andra Vatikankonciliet. ”Den zairiska riten av det romerska missalet anses vara ett exempel på liturgisk inkulturering”, skriver påven.

“huvudpersonerna i den kongolesiska riten är Guds folk som sjunger och prisar Gud, som har frälst oss alla”

I sitt videobudskap säger påven att volymens undertitel “En lovande rit för andra kulturer” visar att detta är en bok som vittnar om ett firande i tro och glädje. Han påminner om orden i sin postsynodala apostoliska uppmaning "Querida Amazonia": “att i liturgin samla många delar av den inhemska befolkningens erfarenhet i deras nära kontakt med naturen och uppmuntra inhemska uttryck i sånger, danser, ritualer, gester och symboler” (82).

Påven säger avslutningsvis att huvudpersonerna i den kongolesiska riten är Guds folk som sjunger och prisar Gud, som har frälst oss alla. Han hoppas att denna publikation ska hjälpa till att gå framåt i denna riktning.

 

02 december 2020, 10:17