En bok publicerad av LEV, i en serie om ekumenik, där opublicerade texter av påven Franciskus presenteras med förord av Martin Junge En bok publicerad av LEV, i en serie om ekumenik, där opublicerade texter av påven Franciskus presenteras med förord av Martin Junge  

Kristendomen omvandlar världen om den förkunnar evangeliet. Påvens ord i ekumenisk skriftserie

Vatikanens förlag LEV gav 24 november ut en bok på italienska i en serie om ekumenik där opublicerade texter av påven Franciskus presenteras. Generalsekreterare för Lutherska världsförbundet Martin Junge har skrivit förordet.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

En ny bok med tankar om kristen kärlek och kristna värden utifrån påven Franciskus’ tal publicerades på italienska 24 november av Vatikanens förlag LEV. Boken, som ingår i en skriftserie om ekumenik och som generalsekreterare för Lutherska världsförbundet Martin Junge har skrivit förordet till, bär titeln “Il cielo sulla terra. Amare e servire per trasformare il mondo”, Himlen på jorden. Älska och tjäna för att omvandla världen.

“Kristendomen, säger påven, har inte omvandlat den gamla världen med värdslig taktik eller etisk frivillighet, utan endast genom kraften av Anden i uppståndne Jesus.”

Helige Andens kraft

“Det är när kristendomen grundar sig i evangeliet som den ger sitt bästa till civilisationen” medan “den förlorar sitt bästa när den hamnar i korruption och identifierar sig med världslig logik och struktur”. Det är påvens tidigare opublicerade ord som vi läser i boken. Påven betonar ”kristendomens omvandlande kraft” genom seklerna med utgångspunkt från värdet av varje enskild person. Kristendomen, säger påven, har inte omvandlat den gamla världen med värdslig taktik eller etisk frivillighet, utan endast genom kraften av Anden i uppståndne Jesus.

Försoningsgåvan

I förordet uttrycker Martin Junge sin ”djupa tacksamhet” för påven Franciksus ord under den ekumeniska gudstjänsten i Lund för femhundraårsminnet av reformationen 2016: "Jesus påminner oss: Utan mig kan ni ingenting göra (Joh 15:5). Det är han som bär oss och sporrar oss att finna sätt att göra enheten till en alltmer uppenbar verklighet". Junge skriver att “vi katoliker och lutheraner har tillsammans betonat vårt engagemang för en vandring som går från konflikt till kommunion. Denna vandring är endast möjlig genom Kristus, som läker alla våra sår och minnen och befriar oss från smärtan från tidigare erfarenheter, för att omfamna den försoningsgåva som Kristus har lagt i vår mitt.”

 

03 december 2020, 08:38