Den helige Josef Den helige Josef 

Apostoliskt brev om Helige Josef på 150-årsdagen som kyrkans skyddspatron

Älskad fader, ömhetens och lydnadens fader; fader med kreativt mod, hårt arbetande, alltid i skuggan: med dessa ord beskriver påven Franciskus den helige Josef Joseph i det apostoliska brevet ”Patris corde – med en faders hjärta”, som publicerades idag för att markera 150-årsdagen för den helige Josef som den katolska kyrkans skyddspatron. Med skrivelsen inledde påven ett år till ära av den helige Josef.

Charlotta Smeds – Vatkanstaten

Det var den saliga Pius IX, som med dekretet Quemadmodum Deus, undertecknat den 8 december 1870, proklamerade den helige Josef kyrkans skyddspatron. För att fira detta jubileum kungjorde påven Franciskus att, från den 8 december 2020- 8december 2021, tillägnas ett särskilt år till Jungfru Marias make Sankt Josef. 

Påven Franciskus skriver i sitt apostoliska brev Patris Corde att pandemin har fått oss att förstå vikten av de vanliga människorna, som, långt ifrån rampljuset, tålmodigt, varje dag, sprider hopp. Precis som den helige Josef är de "männen som går obemärkt förbi, den dagliga närvarons man, som agerar diskret i det osynliga".

Josef –ömhet och lydnad

Ändå är han "en oöverträffad huvudperson i frälsningshistorien". Den helige Josef visade konkret sitt faderskap "genom att göra sitt liv till ett kärleksoffer i Messias tjänst". Av denna anledning "har han alltid varit mycket älskad av de kristna." (1). I honom "såg Jesus Guds ömhet", ömheten som "får oss att välkomna vår svaghet", genom vilken de flesta av de gudomliga planerna förverkligas. Ja, Gud "fördömer oss inte, utan välkomnar oss, omfamnar oss, stöder oss och förlåter oss" (2). Josef är också fader i lydnaden till Gud: med sitt 'fiat' räddade han Maria och Jesus och lärde sin Son att "göra Faderns vilja" och samarbeta "i frälsningens stora mysterium" (3).

Josef – välkomnande

Samtidigt är Josef en "välkomnande fader", för "han välkomnar Maria villkorslöst". Detta är en viktig gest ännu idag – skriver påven- "i denna värld där det psykiska, verbala och fysiska våldet mot kvinnor är uppenbart". Men Marias make litar på Herren och är välkomnande även vad gäller händelserna som han inte förstår, med "mod och en styrka", som härrör från "den Helige Andens styrka". Genom Sankt Josef är det som om Gud upprepar sig för oss: "Var inte rädda!", För "tron ger mening till varje lycklig eller sorglig händelse". Välkomnandet som utövas av den helige Josef "inbjuder oss att välkomna andra, som de är", med "en preferens för de svaga" (4).

Josef – kyrkans skyddspatron

Patris corde framhäver sedan den helige Josefs kreativa mod. Han "vet hur man omvandlar ett problem till en möjlighet och litar alltid på Försynen. Han bemöter "sin familjs konkreta problem", som så många andra familjer i världen står inför idag, särskilt migranter. Josef, Jesus och Marias beskyddare, "kan inte annat än vara kyrkans skyddspatron", beskyddare av hennes moderskap och Kristi kropp. Alla behövande är "barnet" som Josef bevakar och av honom kan man lära sig att "älska kyrkan och de fattiga" (5).

Josef arbetaren

Som en ärlig snickare, lär den helige Josef oss också "värdet, värdigheten och glädjen" i "att äta brödet som är frukten av ens arbete". Denna aspekt av den helige Josef ger påven möjligheten att vädja till förmån för arbetsfrågan, som har blivit "en akut social fråga" även i länder med en viss nivå av välbefinnande. "Det är nödvändigt att förstå - skriver påven – att arbete ger värdighet". Genom arbete "blir man delaktig i frälsningsarbetet" och får "en möjlighet till förverkligande" för sig själv och för sin familj, som är "samhällets ursprungliga kärna". Därför uppmanar påven alla att "återupptäcka arbetes värde, vikt och nödvändighet" för att "ge upphov till en ny normalitet där ingen är utesluten". Särskilt med hänsyn till den försämrade arbetslösheten på grund av Covid-19-pandemin, uppmanar påven alla att förbinda för att vi ska kunna säga: "Inga unga, inga personer, inga familjer utan arbete!" (6).

Josefs kyskhet

"Man föds inte till fäder, man blir fäder", fortsätter påven Franciskus, för "vi tar hand om ett barn" genom att ta ansvar för barnets liv. Tyvärr verkar barn i dagens samhälle ofta vara faderlösa. Det saknas fäder som kan "introducera dem i livet ", utan att hålla dem tillbaka eller "äga dem", utan göra dem "kapabla till val och frihet" . I denna bemärkelse har Josef smeknamnet "allra kyskaste" som är "motsatsen till att vara i besittning": han visste hur man älskar på ett utomordentligt fritt sätt", "han visste hur man decentraliserar sig "för att sätta Jesus och Maria i centrum för sitt liv". Hans lycka är att "ge sig själv": aldrig frustrerad och alltid full av tillit. Den helige Josef förblir tyst, utan att klaga, men han gör "konkreta gester som vittnar om tillit". Hans är därför i hög grad ett exempel, påpekar påven, i en värld som "behöver fäder och som måste avvisa härskare", en värld som måste förkasta dem som förväxlar "auktoritet med auktoritärism, tjänst med servilitet, konfrontation med förtryck, kärleksfull välgörenhet med assistans och styrka med förstörelse".

Återupplivad bön

I punkt nummer 10 avslöjar Patris corde påven Franciskus vana att varje dag be en bön till den helige Josef, "hämtad från en fransk bönbok från 1800-talet utgiven av de Jesus och Maria-systrarna”. Det är en bön som "uttrycker hängivenhet och tillit" till den helige Josef, men även "en viss utmaning", förklarar påven, eftersom den avslutas med orden: "Visa mig din godhet och hur stor din kraft är, så att man inte kan säga att det är förgäves att åberopade dig”.

08 december 2020, 15:30