Påven Franciskus vid allmänna audiensen 25 november, apostoliska palatsets bibliotek. Påven Franciskus vid allmänna audiensen 25 november, apostoliska palatsets bibliotek. 

Påven vid audiensen: Drivkraften i konstant bön

Vid onsdagens allmänna audiens 25 november, som streamades från apostoliska palatsets bibliotek, talade påven Franciskus om drivkraften i konstant bön.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Påven Franciskus talade vidare i sin serie katekeser om bönen vid morgonens allmänna audiens 25 november, som på grund av pandemin streamades från apostoliska palatsets bibliotek. Här följer en sammanfattning av påvens ord:

Kära bröder och systrar!
I vår pågående katekes om bönen reflekterar vi nu över att konstant bön var drivkraften i de första kristnas mission. Aposteln Lukas berättar att “de deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen, i brödbrytandet och bönerna” (Apo 2:42). Även idag är kyrkans liv fokuserat på bön, som enar oss i Kristus och inspirerar vårt evangeliska vittnesbörd och vår tjänst för behövande. I bönen upplever vi den uppståndne Jesus liv, som genom den Helige Andens kraft fortsätter att vara närvarande i världen, särskilt genom kyrkans lära och sakrament samt genom våra ansträngingar att föra fram hans rike av försoning, rättvisa och fred. Katekesen lär oss att den Helige Anden bevarar minnet av Kristus levande i hans kyrka (jfr KKK 2625) och ger mod och övertygelse till alla missionärer som än i våra dagar upplever svåra resor, faror och förföljelse för evangeliets skull. Må vi, liksom de första kristna genom den egna och gemensamma bönen komma närmare den Treenige kärlekens Gud och föra fram samma kärlek till vår omvärld.
 

25 november 2020, 10:15