Påven till de unga: ”Ge inte upp era stora drömmar”

På det liturgiska kyrkoårets sista söndag, Kristus Konungens dag, firade påven Franciskus mässan i Peterskyrkan, under vilken VUD korset överlämnades. Efter mässan meddelade påven att Världsungdomsdagen på stiftsnivå från och med nu flyttas från Palmsöndagen till Kristus Konungen.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

På kyrkoårets sista söndag firade påven Franciskus mässan i Peterskyrkan, och fokuserade särskilt på de unga, då Världsungdomsdagens kors överlämnades under mässan.

När påven i sin predikan kommenterade Matteusevangeliets sista sidor betonade han att innan Jesus offrar sitt liv på korset, av kärlek till oss, ger han oss sin sista vilja: ”Jesus sa att det goda vi gör mot en av hans minsta bröder: en törstig, hemlös, naken, sjuk eller fängslad, det har vi gjort för honom.”

Barmhärtighetsgärningarna gör livet evigt

”Herren ger oss alltså listan över gåvor som han önskar till det eviga bröllopet med oss ​​i himlen”, sa påven Franciskus. ”De är barmhärtighetsgärningarna som gör vårt liv evigt.”

Påven uppmanade till att fråga sig om man utför barmhärtighetsgärningarna i praktiken: Hjälper jag dem i nöd? Eller bara de nära och kära? Hjälper jag någon som inte kan ge mig något tillbaka? Är jag en vän till en fattig person? Och han påminde de unga om att Jesus säger till de som vill förverkliga sina livsdrömmar: "Jag väntar på dig där, där du minst anar det, dit du kanske inte ens vill titta, där bland de fattiga".

Ge inte upp de stora drömmarna

Påven Franciskus uppmanade de unga att inge ge upp sina stora drömmar. För Herren vill inte att ”vi ska begränsa våra horisonter, han vill inte att vi ska parkera vid sidan av livet”:

”Vi är inte skapta för att drömma om semester eller ledighet, utan för att uppfylla Guds drömmar i denna värld. Han gjorde det möjligt för oss att drömma för att kunna omfamna livets skönhet. Och barmhärtighetsgärningarna är de vackraste verken i livet…. Barmhärtighetsgärningarna ärar Gud mer än någonting annat. Till slut kommer vi att dömas på våra barmhärtighetsgärningar.”

Stora val förverkligar stora drömmar

För att förverkliga de stora drömmarna måste man göra stora val, förklarade påven och noterade att det är det dagens evangelium uppmanar till.

”Hur Herren dömer oss slutligen beror på våra val. Det verkar nästan inte som om han dömer oss, han skiljer fåren från getterna. Det är upp till oss att vara goda eller onda. Han belyser konsekvenserna av våra val, och respekterar dem. Livet är därför en tid för att göra kraftfulla, avgörande, eviga val. De banala valen leder till ett intetsägande liv, stora val gör livet storslaget.”

Vi blir vad vi väljer

Med enkla exempel förklarade påven vad han menade:

”Vi blir faktiskt vad vi väljer, på gott och ont. Om vi ​​väljer att stjäla blir vi tjuvar, om vi väljer att tänka på oss själva blir vi själviska, om vi väljer att hata blir vi arga, om vi väljer att spendera timmar med mobiltelefonen blir vi beroende. Men om vi väljer Gud blir vi mer älskade för varje dag och om vi väljer att älska blir vi lyckliga.”

Livets hemlighet

”Jesus vet att om vi lever stängda och likgiltiga förblir vi förlamade, men om vi offrar oss själva för andra blir vi fria”, sa påven. ”Livets Herre vill att vi ska vara fulla av liv och han ger oss livets hemlighet: vi kan bara uppfyllas av liv om vi uppoffrar oss – vi äger bara livet, nu och i evigt, om vi ger det.

Hinder på vägen

Ovisshet, rädsla och osäkerhet försvårar våra val, noterade påven vidare, och beskrev risken att orörligt vänta på svar från himlen. ”Vi har fått svaret! Fadern som älskar oss och sände sin Son till oss.”

Kärleken manar oss att lämna våra varför och istället fråga oss för vem: istället för varför lever jag? Fråga sig för vem lever jag – inte varför händer mig? utan vem kan jag hjälpa?... Vi riskerar att spendera år på att tänka på oss själva utan att börja älska. Manzoni ger oss ett bra råd: "Man bör tänka mer på att göra bra, än på att må bra: för i slutändan mår du bättre" (Promessi Sposi, kap. XXXVIII).

Vad har jag lust med?

”Att välja livet är att leva, och vi är skapta för att leva, inte för att klara sig”, sa påven och citerade den saliga Pier Giorgio Frassati: ”Jag vill leva, inte klara mig”.

Avslutningsvis uppmanade påven de unga att i de dagliga valen inte fråga sig vad har jag lust med? utan vad gör mig gott?:

"Låt oss be Jesus om modet att välja det som är gott för oss, och att följa honom, på kärlekens väg. För att leva och inte för att klara oss."

23 november 2020, 16:09