Påven Franciskus möter deltagare under den allmänna audiensen Påven Franciskus möter deltagare under den allmänna audiensen  

Audiensen. Påven: Låt oss som profeten Elia uthärda i bön och urskilja Guds vilja

Vid den allmänna audiensen 7 oktober tog påven Franciskus vid med sin katekes om bönen och reflekterade över profeten Elias liv: Må vi också, liksom profeteten, uthärda i bön, sträva efter att urskilja Guds vilja varje dag i våra liv och, även i tider av osäkerhet och prövning, uppleva trösten i Hans närhet och försyns omsorg.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Efter sommaruppehållet i juli månad och de följande nio katekeserna om svaret på pandemins utmaningar ur den katolska sociallärans perspektiv, återupptog påven Franciskus onsdagen 7 oktober sin serie katekeser om bönen. Den allmänna audiensen hölls i Paulus VI:s audienshall.

Påven talade om profeten Elia och föreslog att låta oss inspireras av hans orubbliga tro. Här följer en sammanfattning av katekesen:

Kära bröder och systrar!

Idag återupptar vi vår serie katekeser om bönen, med reflektioner om den store profeten Elias liv. I evangeliet uppenbarar sig Elia med Moses på härlighetens berg (Matt 17:3) och vittnar om Jesus som uppfyllandet av det Gamla testamentets profetior. Elia är framför allt vördad i den monastiska traditionen som förebild för bönen och orubblig tro i prövningar. Bön och kontemplation höll uppe profeten inte endast i stunder av stor framgång utan även inför motgångar och förföljelse. Elia lär oss att innerlig bön och enhet med Gud inte kan skiljas från omsorgen av andras behov. I bönen växte han i urskiljning av Herrens vija och byggde upp modet att anmäla orättvisor, även på stor egen bekostnad. Elias (1 Kung 17-21) gudsupplevelse i bönen kulminerade, som vi vet, när Herren uppenbarade sig, inte i vind och eld utan i ett tyst viskande. Må vi också, liksom profeteten, uthärda i bön, sträva efter att urskilja Guds vilja varje dag i våra liv och, även i tider av osäkerhet och prövning, uppleva trösten i Hans närhet och försyns omsorg.

07 oktober 2020, 10:20