Påven Franciskus tar emot Ravenna-Cervia ärkestift i samband med 700-årsminnet av Dante Alighieris dödsdag Påven Franciskus tar emot Ravenna-Cervia ärkestift i samband med 700-årsminnet av Dante Alighieris dödsdag 

Påven: Dante, hoppets profet vars verser fortsätter att genljuda av Guds fascination

I samband med 700-årsminnet av poeten Dante Alighieris död tog påven Franciskus emot en delegation från ärkestiftet Ravenna-Cervia som leddes av ärkebiskopen msgr Lorenzo Ghizzoni i sällskap med staden Ravennas borgmästare. Genom att dra nytta av en resonans som sträcker sig längre än århundradena, "kan även vi – sa påven – berika oss av Dantes erfarenhet, för att gå igenom vår världs många dunkla skogar och lyckligt utföra vår pilgrimsfärd i historien".

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

“Till mitten hunnen på vår levnads vandring/hade jag i en dunkel skog gått vilse/och irrat bort mig från den rätta vägen” – så inleds Den gudomliga komedin av Dante Alighieri och då påven Franciskus tog emot en delegation från den italienska staden Ravenna i samband med 700-årsminnet av poetens död underströk han att dessa verser än en gång inbjuder oss ”att återfinna den förlorade och fördunklade vägen på vår mänskliga vandring”.

Delegationen från ärkestiftet Ravenna-Cervia, som leddes av ärkebiskopen msgr Lorenzo Ghizzoni i sällskap med staden Ravennas borgmästare, togs emot av påven i Vatikanen i samband med årets 700-årsminne av poetens död. Dante gick bort natten mellan 13 och 14 september 1321.

"Det verkar ibland somom dessa sju sekel har grävt en oöverstiglig distans mellan oss män och kvinnor i den postmoderna och sekulariserade världen, och honom, en extraordinär exponent en för den europeiska civilisationens gyllene tid. Ändå säger något oss att det inte är så. Tonåringarna till exempel, även dagens - om de har möjlighet att närma sig Dantes poesi på ett sätt som är tillgängligt för dem - möter å ena sidan oundvikligen distansen till författaren och hans värld men å andra sidan märker de av en förvånande genklang. Detta sker särskilt där allegorin ger plats åt symbolen, där det mänskliga lyser igenom tydligare och naknare, där den civila passionen vibrerar alltmer intensivt och där fascinationen av sanningen, skönheten, det goda och slutligen Guds fascination upplevs i sin kraftfulla attraktion."

Genom dunkla skogar

Den gudomliga komedins mångundraåriga eko kan leda oss till reflektion och vandring:

“Genom att dra nytta av detta genljud som går över sekler, kan även vi – sa påven – berikas av Dantes erfarenhet, för att gå igenom vår världs många dunkla skogar och lyckligt utföra vår pilgrimsfärd i historien för att komma fram till målet som varje människa drömmer om och önskar: ”den Kärlek som rör jord och andra stjärnor” (Paradiset XXXIII, 145).

Påven Franciskus påminde även om att helige Paulus VI år 1965 besökte Ravenna i samband med 700-årsdagen för Dantes födelse och då skänkte ett guldkrucifix till hans grav.

”Detta krucifix kommer i samband med detta hundraårsminne återigen skina på platsen där poetens kvarlevor bevaras. Må det vara en inbjudan till hopp, detta hopp för vilket Dante är profet”, sa påven.
 

10 oktober 2020, 14:21