Vår Fru av Lujan i Argentina Vår Fru av Lujan i Argentina 

”Maria omfamnar oss”: påvens ord om pilgrimsfärden till Vår Fru

I ett videomeddelande, i samband med den 40:e pilgrimsfärden till Vår Fru av Lujan, i sydvästra Argentina, påminde påven Franciskus om behovet av Moderns stöd i tider av pandemi.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten

"Må Jungfru Maria omfamna oss och förena oss": med denna bön, uttryckt i ett videomeddelande, förenade sig påven Franciskus andligt med den 40:e pilgrimsfärden till Vår Fru av Lujan i Centenario, i provinsen Neuquén, i sydvästra Argentina.

Händelsen, som i år skedde virtuellt, på grund av coronaviruspandemin, ägde rum mellan den 23-26 september. ”Ibland och inte bara ibland - sa påven - blir vägen svår. Och i detta ögonblick präglad av pandemi och många hot mot hälsan, och av så mycket rädsla, så många behov, är den ännu svårare”. Därför behöver vi att vår Moder omfamnar oss, sa påven och hänisar till pilgrimsfärdens motto i år: "Moder, omfamna oss, vi vill fortsätta vandra".

Modern som omfamnar alla

Påven Franciskus mindes några vittnesbörd: ”En kvinna sa till mig att en av en moders uppgifter är att uppfostra sina barn. Och en annan, som jag frågade vem av hennes barn som var hennes favorit, svarade mig: 'Jag har fem fingrar på min hand: om de skadar ett av dem, gör det ont på samma sätt som det andra. De är alla olika, men alla är desamma”. "Så gör Vår Fru med oss ​​- fortsatte påven - vi är alla olika, men hon är Moder och omfamnar oss alla".

Påven avslutade med att säga att han följde pilgrimsfärden från Rom och gav deltagarna sin välsignelse. Pilgrimsfärden avslutades på söndagen den 27 september, med en högtidlig mässa ledd av msgr. Fernando Croxatto, biskop av Neuquén, som direktsändes på stiftets hemsida.

27 september 2020, 22:31