Påvens böneintentioner för augusti månad ”Be för fiskare och deras familjer”

I sina böneintentioner för augusti månad beskriver påven Franciskus den ofta svåra situationen som sjömän, fiskare och deras familjer lever i, och ber alla att förena sig i bön för dem och deras utsatta men viktiga arbete.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Under augusti månad riktar påven särskilt sina tankar till havets folk, världens alla sjömän och fiskare, som ofta arbetar under svåra omständigheter och till deras familjer. Påven ber oss att tillsammans med honom be för dem. I videon som presenterar böneintentionerna säger påven:

”Livet för sjömän, fiskare och deras familjer är mycket svårt.

Ibland kännetecknas det av tvångsarbete eller utsatthet i avlägsna hamnar.

Konkurrensen från industriellt fiske och föroreningarna gör arbetet ännu mer komplicerat.

Utan sjömän skulle många delar av världen drabbas av hungersnöd.

Vi ber för alla som arbetar och lever på havet, för sjömän, fiskare och deras familjer.”

05 augusti 2020, 10:27