Påven till sjöfolk ”Jag tänker på er i dessa prövningens tider”

På onsdagen lät påven publicera en hälsning till sjöfolk och fiskare för att uppmärksamma de svårigheter som Covid-19 har inneburit för deras liv och arbete.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Påvens ord till fiskare och sjöfolk publicerades i form av ett videobudskap i vilket han inleder med att uppmärksamma deras viktiga bidrag ”för att säkerställa mat och andra grundläggande nödvändigheter till den stora mänskliga familjen”.

Tacksamhet

Påven uttrycker tacksamhet till dem, å mänsklighetens vägnar, och uppmärksammar deras utsatthet:

”Under de senaste månaderna har ert liv och arbete förändrats avsevärt och ni har gjort och gör många uppoffringar under de långa perioderna ombord på fartyg utan att kunna gå i land. Avståndet från era familjer, vänner och länder, rädslan för smittan, allt detta är anledning till en stor börda, mer än någonsin.”

Tankar och böner

Påven vill med sitt budskap säga att de ska veta att de inte är ensamma och att han tänker och ber för dem:

”Ert arbete till sjöss gör att ni är fjärran, men ni finns i mina böner och tankar, liksom hos sjömansprästerna och frivilligarbetarna som tillhör ”Stella Maris". Evangeliet påminner oss om det i berättelsen om Jesus med sina första lärjungar, som alla var fiskare, som ni.”

Påven vill med sina ord ”trösta i motgångarna och samtidigt uppmuntra alla som arbetar med er i sjöfolkens pastoralvård”. Påven avslutar den korta videon med att välsigna dem, deras familjer och arbete.

17 juni 2020, 17:21