Påven Franciskus under en Eukaristisk tillbedjan Påven Franciskus under en Eukaristisk tillbedjan  

Påvens Regina Coeli: ”I mötet med Jesus slutar man kretsa kring sitt ego

Öppna ditt hjärta för Jesus, lyssna på honom, läs evangeliet, be till honom - bara Han kan visa den rätta vägen. Det sa påven Franciskus under sin Regina Coeli på söndagen då han talade om lärjungarnas möte med Jesus på väg till Emmaus.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten

En vändpunkt, ett annat perspektiv på livets "större och sannare verklighet”, Jesu kärlek. Det berättar söndagens evangelium om i mötet mellan Jesus och lärjungarna på vägen till Emmaus.

Påven Franciskus reflekterade över dagens evangelium i samband med Regina Coeli-bönen från sitt bibliotek i det Apostoliska palatset, och underströk att övergången från sorg till glädje är möjlig om man slutar "kretsa runt sitt eget ego", om man accepterar den förändring som endast mötet med Gud kan generera.

Från ”om” till ”ja”

Vändningen är denna: att flytta fokus från sig själv till Guds verklighet. Att flytta från "om" till "ja". Vad betyder det? "Om Han hade befriat oss, om Gud hade lyssnat på mig, om livet hade gått som jag ville, om jag hade det ena, och det andra ...", allt i en ton av klagomål.

Detta "om" hjälper inte, det är inte fruktbart, det hjälper varken oss eller andra. Våra ”om” liknar de två lärjungarnas. Men de går vidare till ja: ja, Herren lever, han går med oss. Ja, nu, inte imorgon, vi börjar vandra igen för att förkunna det. Ja, jag kan göra detta för att göra människor gladare, för att hjälpa människor. Ja: ja, det kan jag.

Från klagomål till glädje, sa påven, går vägen vidare till att tjäna. Vi överger sorgens grå luft, som inte hjälper oss växa, för att nå friden.

De två riktningarna

Elva kilometer uppåt och sedan nedåt är vägen till Emmaus som lärjungarna vandrade tillsammans med Herren. Först känner de inte igen Herren,  sen ser de honom inte, men känner hans närhet och då går de tillbaka för att berätta för de andra, den vackra nyheten om mötet med den uppståndne Jesus. Nyheten är ett uttryck för Jesu kärlek som beskriver en större och sannare verklighet i livet, positiv, solig och vacker!. De här är livets två motsatta riktningar, förklarade påven.

Det finns den riktning som lärjungarna först går, när man låter sig förlamas av livets besvikelser och sorger; och sen finns den andra riktningen, när man inte sätter sig själv eller sina problem först, utan mötet med Jesus som besöker oss, och de bröder som väntar på hans besök, det vill säga bröderna som väntar på att vi ska ta hand om dem.

Här är vändpunkten: sluta kretsa kring dig själv, kring de förflutna besvikelserna, de ouppfyllda idealen, de många dåliga saker som har hänt i ditt liv.

Det livsförändrande mötet

"Det finns ingen motgång, det finns ingen natt, som man inte kan konfrontera tillsammans med Jesus", underströk påven, och påminde om att allt förändras om man upplever hans kärlek, i mötet med honom. Lärjungarna på väg till Emmaus vittnar om denna vändpunkt: de öppnar sina hjärtan, lyssnar på skrifterna och bjuder in Jesus.

Det finns tre steg som vi måste göra i våra hem, avslutade påven Franciskus:

För det första: öppna hjärtat för Jesus, anförtro honom våra bördor, arbetet, livets besvikelser, anförtro honom våra "om". Därefter det andra steget: lyssna på Jesus, läsa evangeliet varje dag, idag Lukasevangeliets kapitel 24; och för det tredje, be till Jesus med samma ord som lärjungarna: "Herre," stanna hos oss"(v. 29). Herre, stanna med mig. Herre, stanna med oss ​​alla, för vi behöver dig för att hitta vägen. Utan dig är det mörk natt.

27 april 2020, 11:49