Afrikansk pojke Afrikansk pojke 

Påven inrättar nödfond

Påve Franciskus inrättar en nödfond för att hjälpa dem som "tragiskt påverkas" av coronapandemin.

Ian Koehl - Vatikanstaten

Påve Franciskus tillkännagav på måndagen den 6 april att han har låtit "inrättat en nödfond” knuten till Missio, den Påvliga missionsverksamheten. Medlen är avsedda att "stödja de människor och samhällen som tragiskt påverkas av spridningen av COVID-19".

Enligt uttalandet, som utfärdades av Vatikanens nyhetsbyrå Agenzia Fides, ska pengarna alltså gå direkt till missionsområden, via kyrkans "strukturer och institutioner".

Ska bemöta hoten mot människors hälsa

Kardinal Luis Antonio Tagle, prefekt vid kongregationen för folkens evangelisering, uttalade sig med anledning av initiativet av fonden:

”I och med sin uppgift att evangelisera befinner sig kyrkan ofta i frontlinjen för betydande hot riktade mot människors välgång. Enbart i Afrika finns det över 74,000 religiösa systrar och över 46,000 präster som driver 7,274 sjukhus och kliniker, 2,346 hem för äldre och utsatta, samt utbildning för över 19 miljoner barn i 45,088 grundskolor. I många landsbygdsområden utgör dessa kyrkliga aktörer de enda som tillhandahåller sjukvård och utbildning. Den Helige Fadern uppmanar kyrkans hela stora nätverk att möta de utmaningar som ligger framför oss.”

Påven skänker första bidraget

Påve Franciskus har inte bara tagit initiativ till fonden, han är också den förste som bidrar till den. Påvens initiala bidrag uppgår till 750,000 dollar.

Han vädjar till alla "kyrkliga organisationer" och individer som “har förmåga att hjälpa”, “att bidra till denna fond genom de påvliga missionsinrättningarna i varje land".

Genom de påvliga missionsinrättningarna kan påven på ett särskilt sätt nå över 1,110 stift belägna i Asien, Afrika, Oceanien och Amazonasregionen.

Hur man bidrar

Bidrag kan göras via banköverföring till:

IT84F0200805075000102456047 (SWIFT UNCRITMM) för:

Amministrazione Pontificie Opere Missionarie,

med noteringen: Fund Corona-Virus

09 april 2020, 11:53