Påven möter Vatikanstatens rättsväsen Påven möter Vatikanstatens rättsväsen  

Påven: Vatikanens lagstiftningsreformer är en del av kyrkans uppdrag

Påven Franciskus talade på lördagen vid öppnandet av rättsåret för domstolen i Vatikanstaten, och uttryckte sitt förtroende för de rättsliga myndigheternas arbete. Han noterar att de det är Vatikansteten själv som har inlett de senaste ekonomiska utredningarna.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Påven Franciskus talade på lördagen med medlemmarna i domstolen i Vatikanstaten och andra tjänstemän vid rättsadministrationen.

Omvändelse skapar rättvisa

Hans tal innehöll två huvudpunkter. Först och främst belyste han evangeliet, som lär oss "att Jesu rättvisa inte är en enkel uppsättning regler som tillämpas tekniskt, utan en hjärtats disposition som vägleder dem som har ansvar". Han betonade att rättvisa måste börja inom var och en med ”vår egen personliga omvändelse”. Detta, sade han, "är den enda rättvisa som skapar rättvisa!"

Påven konstaterade också att rättvisa måste åtföljas av andra dygder, särskilt kardinaldygderna försiktighet, måttfullhet och tapperhet. Han sade att domare särskilt måste hitta svar som kombinerar rättvisan med barmhärtighetens högre dygd - som "inte är att upphäva rättvisan utan uppfylla den". Han uppmuntrade dem också att fortsätta i sitt åtagande "att förstå orsakerna till felen och bräcklighet hos dem som har brutit lagen".

Reformer en del av kyrkans ministerium

Påvens andra punkt berörde de "lagarna som reglerar de interpersonella relationerna" och "de etiska värdena" som ger dessa lagar ett sammanhang.

Påven sa att reformerna som har medfört väsentliga förändringar i Vatikanens lagstiftning föds ur ett behov av modernisering, "men även och framför allt behovet av att respektera de internationella åtagandena som Heliga Stolen har åtagit sig å Vatikanstatens vägnar". Dessa åtaganden, sa påven, handlar främst om skyddet av mänskliga personer och sociala grupper. "Huvudsyftet med dessa reformer", fortsatte han, "måste därför ses som en del i kyrkans uppdrag; Det är faktiskt en integrerad och väsentlig del av kyrkans mission.”

Effektivitet och handling

De senaste reformerna har belyst misstänkta ekonomiska situationer som fortfarande är under utredning, fortsatte påven. Men han betonade att de första rapporterna om oegentligheter kom från Vatikanen själv och visade på dess "effektivitet och handlingskraft i  brottsbekämpande åtgärder, enligt internationella standarder".

Påven noterade i synnerhet att Vatikanstatens poliskår Gendarmeria "också har utmärkt sig för sin utredningsverksamhet till stöd för Vatikanstatens rättsväsende".

Medan han berömde reformarbetet erkände påven att alla reforminsatser fortfarande är beroende av människor. "Vi behöver därför en särskild inställning från operatörernas sida, inte bara intellektuellt, utan också moraliskt”, sa han. "I detta avseende kräver främjandet av rättvisa ett bidrag från rätt personer."

I väntar på gudomlig rättvisa

Påven Franciskus avslutade sitt tal genom att påminna de närvarande om Jesu ord i evangeliet: " Ty med den dom som ni dömer med skall ni dömas”. (Matt 7,2)

”Evangeliet påminner oss om att våra försök till jordisk rättvisa alltid har sin ultimata horisont i mötet med den gudomliga rättvisan, i mötet med Herren som vi väntar på. Dessa ord ska inte skrämma oss, utan bara uppmuntra oss att utföra vår plikt med allvar och ödmjukhet. "

19 februari 2020, 14:40