Påven hälsar på sjukt barn Påven hälsar på sjukt barn 

Påvens budskap till Världsdagen för de sjuka: Kristus skänker vila

Världsdagen för de sjuka firas för 28:e gången den 11 februari 2020 och idag 3 januari, på firandet av Jesu heliga Namn, sänder påven Franciskus ut sitt budskap tillägnad denna världsdag. Han utgår från Jesu ord i Matteusevangeliet 11:28 ”Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila”.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Påven Franciskus sände på fredagen 3 januari ut sitt budskap inför den 28:e Världsdagen för de sjuka som firas 11 februari för minnet av saliga Jungfru Maria av Lourdes. Han utgår i sitt budskap från Jesu ord ”Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila” (Matt 11:28) och skriver att dessa visar den mystiska vägen till nåd som avslöjas för de enkla och ger ny stryka till dem som är uttröttade. Med dessa ord, ”Kom till mig” uttrycker Kristus sin solidaritet för alla dem som är skadade och bedrövade och lovar dem tröst och vila, skriver påven och påminner om att Jesu ord alltid inger hopp.

Beroende av Gud

Jesus upprepar dessa ord till de sjuka, förtryckta och fattiga för att de är helt och hållet beroende av Gud, skriver påven. Varför har Jesus dessa känslor frågar påven retoriskt och svarar att det är just därför att Han själv blev svag och fick tröst av sin Fader. Påven betonar vikten av att man inte endast vårdar sjuka utan verkligen bryr sig om dem och deras familjer med kärlek och mänsklig värme.

“Kristus har inte gett oss recept, utan befriar oss genom hans passion, död och uppståndelse från den ondes grepp”

Påven vänder sig direkt till de sjuka och lovar dem att de i Jesus kan få styrka att bemöta lidandet och påminner om att ”Kristus har inte gett oss recept, utan befriar oss genom hans passion, död och uppståndelse från den ondes grepp”.

Kyrkan - barmhärtige samarierns värdshus

“Kyrkan vill mer och mer bli den barmhärtiga samarierns värdshus, som är Kristus” (jfr Luk 10:32) betonar påven och att de sjuka där kan möta personer som kan hjälpa dem att bära sitt kors.

“Låt oss minnas att livet är heligt och tillhör Gud och därför är okränkbart”

För de sjuka är nyckelpersonerna vårdpersonalen skriver påven och tackar dem för att de hjälper patienterna att känna Kristi närvaro i sitt lidande. Här vänder påven tanken till dödshjälp och abort och betonar vikten av att vårdpersonalen ser till varje persons värdighet: ”Låt oss minnas att livet är heligt och tillhör Gud och därför är okränkbart”.

Påven understryker att attacker mot vårdpersonal i krigsdrabbade länder inte tjänar någonting till utan bara är tragiska.

Allas rätt till vård

Han ber alla att på denna 28:e världsdag för de sjuka tänka på de bröder och systrar världen över som inte har tillgång till läkarvård på grund av fattigdom. Han uppmanar regeringar och ledare vid institutioner att se till social rättvisa: ”Jag hoppas att man ska anstränga sig, genom att följa principerna om solidaritet och subsidiaritet, att samarbeta för att säkerställa att alla har tillgång till lämpliga behandlingar för att bevara och återställa sin hälsa”.


 

03 januari 2020, 14:41