Påven Franciskus välsignar kvinna vid den allmänna audiensen 15 januari 2020 Påven Franciskus välsignar kvinna vid den allmänna audiensen 15 januari 2020 

Påven Franciskus: Fyll världen med evangeliet

Vid den allmänna onsdagsaudiensen avslutade påven Franciskus sin serie katekeser om apostlagärningarna med att tala om Paulus ankomst till Rom. «Efter ankomsten till Rom fick han tillstånd att ha egen bostad tillsammans med den soldat som skulle bevaka honom. … Där stannade han i hela två år på egen bekostnad. Han tog emot alla som kom för att besöka honom, och han förkunnade Guds rike och undervisade om Herren Jesus Kristus med stor frimodighet och utan att bli hindrad.» (Apg 28:16, 30-31).

Påven Franciskus avslutade sin trosundervisning om apostlagärningarna vid onsdagens allmänna audiens. Här följer en sammanfattning av hans ord.

Kära bröder och systrar!

Vi avslutar vår katekes om apostlagärningarna med Paulus ankomst till Rom som anhållen för att överklaga sitt mål för kejsaren. Som vi har sett följer Lukas berättelse om evangeliets spridning till stor del Paulus missionärsresor. I Rom välkomnades Paulus av den kristna församlingen och tilläts husarrest. Lukas avslutar inte apostlagärningarna med Paulus martyrdöd utan med att beskriva hans outtröttliga förkunnelse av evangeliet och visar så kraften i Guds ord, som aldrig fängslas (jfr Tim 2:9). Paulus missionsresor kulminerar i denna stad och avslöjar Guds nåds kraft att öppna hjärtan för evangeliets frälsningshistoria. Efter att under dessa månader ha följt den Glada nyhetens spridning i världen, låt oss be den Helige Anden att var och en av oss förnya kallelsen att vara Kristus modiga och glada missionerande lärjungar. På detta sätt – i Paulus fotspår – fyller vi vår värld med evangeliet och gör våra gemenskaper till platser för broderskap där alla kan möta den Uppståndne Herren.


 

15 januari 2020, 13:24