Petersplatsens krubba Petersplatsens krubba 

Påven: Evangeliet är inte en saga utan en uppenbarelse av Guds plan

Julens "omskakande” nyhet är att det eviga Ordet blev människa. Vid Mariabönen på andra söndagen efter jul förklarade påven Franciskus hur Jesus fortsätter att komma till oss, så att var och en kan svara på kallelsen att vara helgon och älska medmänniskorna och vårda den gåva som Gud har skänkt.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Påven Franciskus uppmaning vid Angelus på andra söndagen efter jul 5 januari var att med glädje och tacksamhet ta emot den gudomliga kärleksplanen för människan och världen som Jesus har gett oss.

Medvetenhet om Jesu födelse

Påven sa att vi med hjälp av att fördjupa oss i julkrubbans beundransvärda tecken kan bredda vår vision och bli medvetna om betydelsen med Jesu födelse, även med hjälp av läsningen och evangeliet för dagen Ef 1:3–6, 15–18 och Joh 1:1–18.

"Evangeliet, med Johannes prolog, visar oss en omskakande nyhet: det eviga Ordet, Guds Son, «blev människa». Han har inte bara kommit för att bo bland folket, utan han blev en del det, en av oss! Efter denna händelse har vi inte längre bara en lag eller institution som vägleder vårt liv utan en Person, en gudomlig Person, Jesus, som vägleder livet och låter oss vandra den väg som Han banade."

“Dagens liturgi säger oss att Kristi evangelium inte är en saga, en myt eller en uppbyggande berättelse sa påven”

Paulus vördar Gud för Hans kärleksplan, sa påven och noterade att denna plan är förutbestämd för var och en av oss; Guds Son blev människa för att göra oss till Guds barn. Dagens liturgi säger oss att Kristi evangelium inte är en saga, en myt eller en uppbyggande berättelse sa påven.

"Kristi evangelium är den fullkomliga uppenbarelsen om Guds plan för människan och världen. Det är både ett enkelt och storslaget budskap som får oss att fråga oss: vilket konkret projekt har Herren lagt i mig, då han ständigt förnyar sin födelse bland oss? Det är Paulus som ger oss svaret: «Gud har utvalt oss i honom till att stå heliga och fläckfria inför sig i kärlek»."

"Vårda den villkorslösa gåvan"

Påven sa att detta är julens betydelse: ”Om Herren fortsätter att komma ned bland oss och att skänka oss hans Ord” är det för att var och en av oss ska kunna svara på kallelsen.

"Heligheten är att vårda gåvan Gud har gett oss. Bara detta: att vårda den villkorslösa gåvan. Detta är att vara helig. Så den som i sig själv tar emot heligheten som en nådegåva, kan inte annat än omsätta den i konkreta handlingar. Denna gåva och nåd som Gud har skänkt omsätter jag i konkreta vardagshandlingar och möten med andra."

Efter Angelus

Efter Angelusbönen hälsade påven på de samlade pilgrimerna och sa att denna första söndag efter jul 2020 och Trettondagen, som firades dagen därpå, får oss att förnya våra lyckönskningar om Herrens frid.

"I glada och svåra stunder, låt oss anförtro oss till honom, som är vårt hopp! Jag påminner också om det åtagande som vi åtog oss på Nyårsdagen, fredsdagen: 'Freden som en hoppets vandring: dialog, försoning och ekologisk omvändelse' - med Guds nåd kan vi omsätta det i praktiken."

 

08 januari 2020, 10:28