Påven under Urbi et Orbi Påven under Urbi et Orbi 

Urbi et Orbi - Påven: Kristus ljus är starkare än allt mörker

I sitt jultal till staden Rom och hela världen - Urbi et Orbi – som han sedvanligt höll från Peterskyrkans loggia utöver Petersplatsen fokuserade påven Franciskus på Kristus ljus och förklarade att det är så mycket starkare än allt mörker som kan finnas i ett människohjärta. Han utgick från profeten Jesajas ord «Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus» (Jes 9:2).

Översättning Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Efter Angelus på juldagen höll påven sitt jultal Urbi et Orbi, till staden Rom och hela världen. Här följer påven Franciskus ord på svenska:

"Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus" (Jes 9,2)

Kära bröder och systrar, God jul!

Från moder kyrkans moderliv har Guds Son på nytt fötts i natt och blivit människa. Hans namn är Jesus, som betyder Gud frälser. Fadern - den eviga och oändliga kärleken - har sänt honom till världen, inte för att döma utan för att rädda den (jfr Joh 3:17). Fadern har skänkt oss honom med en enormt stor barmhärtighet. Han har skänkt honom till alla. Han har skänkt oss honom för alltid. Och Han är född, som en liten låga som brinner i mörkret och i nattens kyla.

Detta Barn, fött av Jungfru Maria, är Guds Ord som blivit människa. Ordet som har väglett Abrahams hjärta och steg på väg mot det förlovade landet och som fortsätter att dra till sig dem som litar på Guds löften. Ordet som har väglett judarna på vandringen från slaveri till frihet och fortsätter att be alla tiders slavar - även dagens – att gå ut ur sina fängelser. Det är Ordet, som lyser starkare än solen och som är förkroppsligats i en liten människoson, Jesus, världens ljus.

Därför utbrister profeten: «Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus» (Jes 9:2). Ja, det finns mörker i människohjärtan, men Kristus ljus är starkare. Det finns mörker i personliga, familjära och sociala relationer, men Kristus ljus är starkare. Det finns mörker i ekonomiska, geopolitiska och ekologiska konflikter, men Kristus ljus är starkare.

Må Kristus vara ljuset för de många barn som lider av krig och konflikter i Mellanöstern och olika länder i världen. Må Han vara tröst för det älskade syriska folket, som fortfarande inte ser slutet på fientligheterna som har slitit sönder landet under detta decennium. Må Han röra om samvetena hos människorna av god vilja. Må Han inspirera ledarna och det internationella samfundet att finna lösningar som garanterar säkerheten och en fredlig samlevnad bland folken i denna region och göra slut på deras lidande. Må han stödja det libanesiska folket, så att det kan komma ur den aktuella krisen och återfinna kallelsen att vara ett budskap om frihet och harmonisk samlevnad för alla.

Må Herren Jesus vara ljuset i Heliga landet där Han, människans Frälsare, är född och för de många som trots att de är trötta men utan att tappa modet väntar på fredens, säkerhetens och välståndets dagar. Må Han vara tröst för Irak, som genomgår sociala spänningar, och för Jemen som prövas att en allvarlig humanitär kris.

Må det lilla Barnet i Betlehem ge hopp åt alla på den amerikanska kontinenten, där flera länder genomgår en årstid av sociala och politiska omvälvningar. Må Han uppmuntra det älskade venezuelanska folket, som länge har prövats av politiska och sociala spänningar, och se till att det inte saknas hjälp för behövande. Må han välsigna ansträngningarna hos dem som gör sitt yttersta för att främja rättvisa och försoning och verkar för att lösa de olika kriser och de många slags fattigdomar som kränker varje människas värdighet.

Må världens Frälsare vara ljuset för det kära Ukraina, som strävar efter att konkreta lösningar för en varaktig fred.

Må Herren som är född, vara ljuset för Afrikas folk, där sociala och politiska situationer, som ofta tvingar människor att emigrera, kvarstår och berövar dem hem och familj. Må han vara friden för befolkningen som lever i demokratiska republiken Kongos östliga regioner och som plågas av ihållande konflikter. Må Han vara tröst för dem som lider på grund av våld, naturkatastrofer eller sanitära nödsituationer. Må Han vara tröst för dem som förföljs på grund av deras religiösa tro, särskilt missionärerna och de troende som har kidnappats, och dem som faller offer för attacker från extremistgrupper, framför allt i Burkina Faso, Mali, Niger och Nigeria.

Må Guds Son, som nedsteg från himmelen till jorden, vara försvar och stöd för dem som på grund av dessa eller andra orättvisor i hopp om ett säkert liv måste migrera. Det är orättvisan som tvingar dem att ta sig över öknar och hav, som omvandlas till kyrkogårdar. Det är orättvisan som tvingar dem att utstå outsägliga övergrepp, slaveri av alla slag och tortyr i omänskliga interneringsläger. Det är orättvisan som avvisar dem från platser där de kunde ha haft hopp om ett värdigt liv och som får dem att möta murar av likgiltighet.

Må Emmanuel vara ljuset för hela den skadade mänskligheten. Må han lösa upp vårt så ofta förhårdnade och egoistiska hjärta och göra oss till Hans kärleks verktyg. Genom våra fattiga ansikten, må Han skänka oss Sitt leende till barnen i hela världen: till de övergivna och dem som har utsatts för våld. Med våra svaga armar, må Han klä de fattiga som inte har något att täcka sig med, ge bröd åt dem som hungrar och vårda de sjuka. Genom vårt ömtåliga sällskap, må Han stå nära de gamla och de ensamma, migranterna och de marginaliserade. I detta firande, må Han ge oss alla Hans ömhet och lysa upp mörkret i denna värld.

*****

Kära bröder och systrar!

Jag förnyar mina julhälsningar till er alla som har kommit till detta torg från alla världens hörn och till alla de olika länder som är med oss via radio, tv och andra kommunikationsmedel. Jag tackar er för att vara med på denna glädjens dag.

Vi är alla kallade att ge världen hopp genom att med ord och framför allt vittnesbörd i våra liv förkunna att Jesus, vår frid, är född.

Var snälla att inte glömma bort att be för mig. Trevlig jullunch och hej då!

25 december 2019, 12:34