Påvens år 2019

När 2019 avslutas tittar vi tillbaka på händelser, möten, tal och resor som har markerat påven Franciskus år.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten 

Påven Franciskus påminner oss ständigt om att den viktigaste uppgiften är att förkunna evangeliet. 2019 såg honom göra det, på 41 allmänna audienser med fokus på Apostlagärningarna, under 56 Angelus och Regina Caeli reflektioner, i över 60 offentliga predikningar  och 44 predikningar under hans privata morgonmässor i Sankta Martas kapell. Till det tillkommer budskap, brev, dokument, intervjuer och cirka 260 tal som hölls i Rom och under hans apostoliska resor utomlands.

Säkerhet inte förvirring

Under året har påven påmint oss om en tröstande säkerhet: att Gud älskar oss och att han i Jesus gav sitt liv för oss. Detta är det centrala budskapet i påvens uppdrag, uttryckt i Evangelii Gaudium. Han inbjuder oss att komma ihåg mödrars och mormödrars ”enkla och robusta tro”, som gav, och fortsätter att ge, oss ”styrka och tillförsikt  att fortsätta framåt”. Påven älskar den folkliga, enkla tron, en "hemmagjord tro, som går obemärkt, men som gradvis bygger upp Guds rike". En tro som aldrig är förvirrad, eftersom den är baserad på det väsentliga i evangeliet.

Tro inte avgudadyrkan

I ett alltmer hedniskt samhälle uppmuntrar påven Franciskus oss ständigt att vända oss till den enda sanna Guden: ”avgudadyrkan är inte bara att gå in i ett hedniskt tempel och dyrka en staty”, sa han, ”avgudadyrkan är en attityd i hjärtat”. Idoler kan ha ändrat namn, men de finns idag mer än någonsin. Pengar, framgång, karriär, självförverkligande, nöje: alla dessa avgudar lovar lycka, men misslyckas med att ge den. Tvärtom, de förslavar oss. Påven Franciskus påminner oss om hur "avgudarna lovar livet, men berövar oss på det ... medan den sanna Guden inte ber om livet utan ger det".

Självkorrigering inte självförsvar

Liksom Jesus är påven Franciskus inte rädd för att förmana, särskilt de som anser sig bättre än andra. Han kallar detta ”egots religion”, som utövas av dem som påstår sig vara katolska, ”men som har glömt att vara kristna och mänskliga”. De har glömt att tillbedjan av Gud "alltid passerar genom kärleken till sin nästa". Påven Franciskus varnar för hur ”farisén” alltid är redo att ta sin plats i oss alla, med högmod och självförsvar. Tron, insisterar påven, ger oss ödmjukheten att låta sig korrigeras.

Att sätta Kristus i centrum

Under Amazonassynoden i oktober upprepade påven Franciskus  ständigt ordet ”omvändelse”, ett koncept som hittade sin plats i synodens slutdokument. I verkligheten bad synoden om en fyrfaldig omvändelse: synodal, eftersom kyrkan måste gå som en, inte splittrad eller ensam; kulturellt, eftersom vi måste veta hur vi talar till olika kulturer; ekologisk, eftersom en självisk exploatering av miljön leder till förstörelse av folk; och pastoral, eftersom förkunnandet av evangeliet är brådskande.

Sann omvändelse innebär att åtsidosätta sig själv, säger påven, sätta Kristus i centrum och låta den Helige Ande vara huvudpersonen i våra liv.

Bekämpa övergrepp

Toppmötet om "Skydd av minderåriga i kyrkan" i februari var historiskt på många sätt: det samlade kyrkans ledare från alla kontinenter, och med mod och öppenhet fokuserade man på sätt att bekämpa övergreppen mot barn i kyrkan. I sina avslutande kommentarer betonade påven Franciskus det faktum att övergrepp är ”ett universellt problem, tragiskt närvarande nästan överallt och att det påverkar alla”.

Han citerade statistik som visar hur huvuddelen av övergrepp utförs av familjemedlemmar och utbildare, i hem, skolor, sport och kyrkoanläggningar, för att inte tala om sexturism och människohandel. "Brutaliteten i detta världsomspännande fenomen blir allt mer allvarligt och skandalöst i kyrkan", sade han, "för det är helt oförenligt med kyrkans moraliska auktoritet och etiska trovärdighet".

Avskaffandet av påvlig sekretess

Med sitt Motu proprio, Vos estis lux mundi, inrättade påven nya förfaranden för rapporteringen av övergrepp, trakasserier och våld, för att så säkerställa att biskopar och gudsvigda överordnade hålls ansvariga för sina handlingar. Dokumentet innehåller skyldigheten för präster och gudsvigda att rapportera övergrepp, medan varje stift måste förse sig med ett system som är lättillgängligt för allmänheten att ta emot sådana rapporter. Påven avskaffade samtidigt den påvliga sekretessen, för dessa fall och ändrade regeln om brott mot barnpornografi: besittningen och spridningen av pornografiska bilder och liknande material på minderåriga upp till 14 års ålder hade redan fallit under ”delicta graviora” – det mest allvarliga brott; men påven höjde åldersgränsen till 18.

Reformera romerska kurian

Kardinalrådet fortsatte sitt arbete med att reformera den Romerska Kurian med syftet att se till att alla kyrkans strukturer är mer missionära. Ett utkast till den nya apostoliska konstitutionen, med den preliminära titeln Praedicate Evangelium, ”Förkunna Evangeliet”, håller för närvarande på att revideras. I slutet av året accepterade påven Franciskus dekanen för kardinalskollegiet, kardinal Angelo Sodanos avgång. Han hade varit i tjänst sedan 2005. Med ett motu proprio har påven begränsat positionen till en femårsperiod, som kan förnyas vid behov.

Reformera Vatikanens ekonomi

Reformen på det finansiella området fortsatte också under 2019. Påven Franciskus förnyade stadgarna för Vatikanbanken (IOR) och inrättade externa revisorer för revision av konton enligt internationella standarder på permanent basis. Påven utsåg jesuiterna pater Juan Antonio Guerrero Alves till prefekt för ekonomisekretariatet och godkände en rättsundersökning av olika personer i tjänst vid Heliga Stolen, angående vissa finansiella transaktioner. Med hänvisning till ”Peterspenningen” specificerade påven att det är ”god administration” att göra bidragen som erhållits lönsamma och inte ”lägga dem i en låda”. Alla investeringar måste dock vara ”etiska”, så att pengar alltid står i evangeliseringens och de fattigas tjänst.

Guds Ords söndag

Med ett apostoliskt brev Aperuit illis, daterat den 30 september, inrättade påven Franciskus Guds Ords söndag, en speciell dag för att uppmuntra alla troende att läsa och meditera Bibeln, eftersom, som den helige Jerome sa, "okunnighet om skrifterna är okunnighet om Kristus”. Det årliga firandet kommer att äga rum den tredje söndagen i ordinarie tid, den första infaller den 26 januari 2020.

Julkrubban

Den 1 december, undertecknade påven Franciskus i staden Greccio,  ytterligare ett apostoliskt brev, Admirabile signum, där han inbjuder oss att återupptäcka julkrubbans vackra tradition. ”Skildringen av Jesu födelse är i sig en enkel och glad förkunnelse av mysteriet om inkarnationen av Guds Son”, skriver påven. ”Krubban är som ett levande evangelium som föds från den heliga skriftens sidor, och talar till oss om Guds kärlek, Gud som blev ett barn för att visa hur nära han är varje man, kvinna och barn, oavsett deras tillstånd".

Förföljda kristna

Påven Franciskus tröttnar aldrig på att fördöma antikristen förföljelse och påminner oss om att det i dag finns fler martyrer än i den tidiga kristendomen. I januari frikände Pakistan högsta domstolen definitivt Asia Bibi för den orättvisa anklagelsen om hädelse, som hon dömdes till döds för. En katolsk mor till fem barn, Asia Bibi, hade suttit fängslad sedan 2009. Både påven Benedict XVI och påven Franciskus hade följt fallet. När påven träffade en av hennes döttrar berättade han att han ofta tänkte på hennes mamma och bad för henne.

Den 21 april gjorde islamiska extremister en attack mot kristna kyrkor på Sri Lanka vid vika över 250 människor dödades när de firade påsk. Påven vädjade samma dag och fördömde attackerna, liksom även de mot andra religioner, som den mot en moské i Christchurch, Nya Zeeland, den 15 mars, som dödade mer än 50 personer.

Försvara familjen och livet

Den 25 mars besökte påven Loreto. Där upprepade han att "familjen är grundad på äktenskapet mellan en man och en kvinna” och han underströk familjens väsentliga roll och uppdrag. Heliga Stolens permanenta observatör vid FN, ärkebiskop Bernardito Auza, hänvisade till påvens ord om könsideologi och kallade det "ett steg bakåt" för mänskligheten.

Påven Franciskus fortsätter att försvara livet från befruktningen till dess naturliga slut. År 2019 uttalade han sig till försvar för den 42 år gamla Vincent Lambert, som lämnades dö i ett tillstånd av minimalt medvetande. ”Låt oss inte bygga en civilisation som eliminerar människor, vars liv vi tror inte längre är värda att leva”, sade påven. ”Varje liv har värde, alltid”: oavsett om det är ofödda barns liv, någon som lider på grund av hunger, våld eller orättvisa, vare sig det är de sjuka, äldre eller migranter som riskerar att dö på jakt efter en bättre framtid. Rättvisan är inte selektiv. Den gäller inte endast för vissa mänskliga kategorier. Rättvisan är universell.”

Uppmuntra unga människor

Under 2019 publicerades påven Franciskus apostoliska uppmaning, Christus vivit, frukten av synoden med fokus på unga, som hölls i Vatikanen i oktober 2018. Dokumentet öppnas med orden: ”Kristus lever! Han är vårt hopp.. De allra första orden som jag skulle vilja säga till alla unga kristna är dessa: Kristus lever och han vill att du ska leva!”

I det Post-Synodala-dokumentet pekar påven Franciskus på ”broderskapens vägar” för att leva tron och undvika frestelsen att isolera sig i små grupper. Han inbjuder ungdomar att bygga en social vänskap, där alla arbetar för det gemensamma bästa. Han utmanar dem att tjäna de fattiga, vara huvudpersoner i tjänstens och kärlekens revolution, kapabla att motstå konsumentismen och den ytliga individualismen".

Apostoliska resor

Påven Franciskus gjorde sju apostoliska resor 2019. Han besökte elva länder på fyra kontinenter, vilket gjorde det till ett rekordår när det gäller besök utanför Italien. Året började med World Youth Day i Panama och fortsatte i Förenade Arabemiraten där påven undertecknade ett historiskt dokument om mänskligt broderskap med storimamen för al-Azhar. I Marocko upprepade han vikten av interreligiös dialog. I Bulgarien, Nordmakedonien och Rumänien uppmuntrade han till kristen enhet. I Moçambique, Madagaskar och Mauritius talade han om försvaret av de fattiga och skapelsen. I Thailand vädjade han om att främja kvinnors och barns rättigheter. I Japan handlade hans budskap om fred, och han upprepade att både användningen och innehavet av kärnvapen är omoralisk.

Heliga och saliga

2019 såg många kanoniseringar och saligförklaringar, inklusive många martyrer från alla kontinenter och offer för olika ideologier. Flera dödades "i hat mot tron" under det spanska inbördeskriget. De dog medan de förlät sina mördare. Andra, liksom de sju biskoparna från den grekisk-katolska kyrkan i Rumänien som saligförklarades av påven i Blaj, föll martyrer för den kommunistiska regimen. Andra, som den argentinska biskopen Enrique Angelelli och hans följeslagare, var offer för högerdiktaturer. Även lekmän utropades till helgon: som Margherita Bays i Schweiz. Listan inkluderade också en kardinal: John Henry Newman, en anglikan som konverterade till den katolska tron ​​1845.

Präst i femtio år

2019 var också året påven Franciskus firade 50 årdagen för sin prästvigning. Hans kallelsesberättelse går tillbaka till den 21 september 1953, på aposteln Matteus högtid. Det var då under en bikt som den unge Jorge Mario Bergoglio djup upplevde Guds barmhärtighet. Sedan dess beskrev han som påve, prästerna som män som lever bland människor med Jesu barmhärtiga hjärta. I dag är barmhärtighetens tid, säger han. Han uppmanar oss att ”närma oss Jesus och beröra hans sår i våra lidande bröder och systrar. Jesu sår är en skatt: barmhärtigheten flödar ur  dem”, säger påven Franciskus.

 

31 december 2019, 10:08