Petersplatsens krubba under påvens Angelus Petersplatsens krubba under påvens Angelus  

Påvens Angelus ”En familj som gör Guds vilja är helig”

På den första söndagen efter juldagen firar den katolska kyrkan den Heliga familjen, och när påven höll sin Angelusbön på Petersplatsen reflekterade han över ordet helig knutet till familjen – ”helighet är att fritt och ansvarsfull följa Guds plan. Så det var för familjen i Nasaret: den var helt öppna att följa Guds vilja.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Hur kan man inte förundras över Marias foglighet för den Helige Ande som ber henne att bli Messias mor?, inledde påven sin Angelus på söndagen.

Marias totala tillgänglighet

Maria, som alla unga kvinnor på sin tid, var på väg att förverkliga sitt livsprojekt, det vill säga att gifta sig med Josef. Men när hon inser att Gud kallar henne till ett visst uppdrag, tvekar hon inte att kalla sig hans "tjänarinna" (jfr Lk 1:38), sa påven och fortsatte:

”Jesus upphöjer hennes storhet inte så mycket för hennes roll som mor, utan för hennes lydnad mot Gud. Jesus sa: " Saliga de som hör Guds ord och tar vara på det.” (Luk 11:28), som Maria. Och när hon inte helt förstår händelserna, mediterar Maria tyst, hon reflekterar och älskar det gudomliga initiativet. Hennes närvaro vid korsets fot viger denna totala tillgänglighet.

Josef lydnadens man

När det gäller Josef återger evangeliet inte något enda av hans ord: han talar inte, utan agerar genom att lyda. Han är tystnadens man, lydnadens man. Dagens evangeliums (jfr Mt 2,13-15.19-23) påminner tre gånger om Josef, den rättfärdiges lydnad, med hänvisning till flykten till Egypten och återkomsten till Israels land, påpekade påven:

”Under Guds ledning, representerad av ängeln, flyr Josef med sin familj från Herodes hot och räddar den. Den heliga familjen solidariserar med alla familjer i världen som tvingas i exil, i solidaritet med alla de som tvingas överge sitt land på grund av förtryck, våld, krig.”

Jesus är Faderns vilja

Slutligen, den tredje personen i den heliga familjen, Jesus. Han är Faderns vilja: i honom, säger Paulus, fanns det inget "ja" och "nej", utan bara "ja" (jfr. 2 Kor 1:19), sa påven vidare:

”Och detta har manifesterats i många ögonblick i hans jordiska liv. Till exempel i templet när han svarade föräldrarna som oroligt letade efter honom: "Visste ni inte att jag måste vara hos min fader?” (Luk 2,49); hans ständiga upprepande: " Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk." (Joh 4:34); hans bön i olivträdgården: " ”Fader, om denna bägare inte kan gå förbi mig utan jag måste tömma den, så låt din vilja ske.”(Mt 26,42). Alla dessa händelser är det perfekta förverkligandet av samma ord om Kristus som lyder: Offer och gåvor begärde du inte, jag har kommit, Gud, för att göra din vilja.”(Heb 10: 5-7; Ps 40: 7-9).

Förlora inte kommunikationen i familjen

Maria, Josef, Jesus: den heliga familjen från Nasaret som i kör svarade på Faderns vilja: de tre medlemmarna i denna familj hjälper varandra att upptäcka Guds plan. De bad, arbetade, kommunicerade.

”Och jag undrar”, sa påven spontant avslutningsvis, ”vet ni i era familjer hur man kommunicerar? Eller är ni som de som sitter vid bordet, var och en med en mobiltelefon, medan de chattar? Det är tyst som under mässan vid det bordet. Men de kommunicerar inte med varandra. Vi måste återuppta dialogen i familjen: fäder, föräldrar, barn, mor- och farföräldrar och syskon måste kommunicera med varandra. Detta är ett uppdrag att börja med idag, precis på den heliga familjens högtid. Den heliga familjen kan vara en modell för våra familjer, så att föräldrar och barn stöder varandra i att följa evangeliet, som är grunden till familjens helighet.”

”Låt oss anförtro alla världens familjer till Jungfru Maria "familjens drottning", särskilt de som upplever lidande eller oro. Vi åberopar hennes moderliga beskydd över dem”, sa påven Franciskus.

30 december 2019, 12:53