Nya ambassadörer vid Heliga Stolen överlämnade sina kreditivbrev till påven Franciskus Nya ambassadörer vid Heliga Stolen överlämnade sina kreditivbrev till påven Franciskus  

Påven till nya ambassadörer vid Heliga Stolen

Nya ambassadörer vid Heliga Stolen överlämnade sina kreditivbrev till påven Franciskus på torsdagen. I sitt tal påminde han dem om att vägen till fred börjar med öppenhet och försoning.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Påven Franciskus tog på torsdagen 19 december emot nya ambassadörer från Seychellerna, Mali, Andorra, Kenya, Lettland och Niger som överlämnande sina kreditivbrev. För närvarande har 183 stater ambassad vid den Heliga Stolen.

I sitt tal till de nya ambassadörerna påminde påven om att detta möte hölls samtidigt som kristna i hela världen förbereder firandet av födseln av Fridsfursten.

Fredsbudskapet

Han citerade sitt fredsbudskap inför Världsfredsdagen 1 januari 2020 och sa att “fred är hela den mänskliga familjens strävan. Det är en hoppets resa som omfattar dialog, försoning och ekologisk omställning”. Påven upprepade också den katolska kyrkans åtagande att samarbeta med varje ansvarsfull partner "för att främja varje persons och alla människors bästa."

Diplomaternas fredsmission

Han sa också till diplomaterna att han hoppas deras mission ”kommer att bidra inte bara till att befästa de goda relationerna som finns mellan era nationer och Heliga Stolen, men även till att bygga en mer rättvis och fredlig värld där mänskligt liv, värdighet och rättigheter respekteras och förbättras”.

Påven noterade att vägen till fred börjar med öppenhet för försoning och sa att det finns en väg ”som innebär att avstå från vår önskan att dominera andra och lära oss att se varandra som personer, söner och döttrar till Gud, bröder och systrar.” ”Först när vi lägger likgiltighet och rädsla åt sidan kan ett genuint klimat av ömsesidig respekt växa och blomstra,” sa han.

Påven bad om en vilja att utveckla en kultur av integration, ett rättvisare ekonomiskt system och olika möjligheter för deltagande av alla i det sociala och politiska livet.

Ambassadörer representerar det internationella samfundet

Han sa att diplomaternas närvaro i Vatikanen är ett tecken på resolutionen i de nationer som de representerar och för det internationella samfundet som helhet ”att hantera situationer av orättvisa, diskriminering, fattigdom och ojämlikhet som drabbar vår värld och hotar kommande generationers förhoppningar och ambitioner”.

Påven fördömde det faktum att vägen till fred alltmer ”också är blockerad av en bristande respekt för vårt gemensamma hem och i synnerhet genom missbruk av naturresurser, som endast ses som en källa till omedelbar vinst utan hänsyn till priset som lokala gemenskaper och naturen själv får betala”.

Det gemensamma bästa och vårt gemensamma hem

Han sa att vår värld står inför en rad komplexa utmaningar för miljöns hållbarhet, inte bara för nuet utan också för den omedelbara framtiden och påminde om Amazonassynoden som nyligen har hållits och som han sa ”krävde en förnyad uppskattning av förhållandet mellan samhället och jorden, mellan nutiden och det förflutna och mellan erfarenhet och hopp”.

”Ett åtagande för en ansvarsfull förvaltning av jorden och dess resurser är brådskande på alla nivåer, från familjefostran till socialt liv och samhällslivet och det politiska och ekonomiska beslutsfattandet”, sa han.

Påven avslutade med att påminna ambassadörerna om att det gemensamma bästa och vårt gemensamma hem kräver samarbetsinsatser för att främja en integrerad utveckling av varje medlem av vår mänskliga familj. Han försäkrade dem om ”den romerska kurians olika kontors ständiga beredskap” för att hjälpa dem att uppfylla sina ansvar.
 

20 december 2019, 11:29