Påven tog emot Jesuitordens sekretariat för social och ekologisk rättvisa Påven tog emot Jesuitordens sekretariat för social och ekologisk rättvisa 

Påven till jesuiterna: En kulturell revolution för att bemöta vår tids krucifix

Påven Franciskus tog på torsdagen emot Jesuitordens sekretariat för social och ekologisk rättvisa på audiens. I ett långt och flammande tal på spanska uppmuntrade han dem i deras tjänst för “vår tids krucifix”. Han betonade att det behövs en verklig kulturell revolution och att det inte bara handlar om att lösa problem utan framför allt om att skapa processer där personer själva kan bygga sin framtid.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Tjäna de fattiga, erbjud utbildning, uppmärksamma flyktingarna och verka för skyddet av mänskliga rättigheter. I sitt tal till de över 200 deltagarna i Jesuitordens sekretariat för social och ekologisk rättvisas möte bad påven Franciskus, då han tog emot dem på audiens, om ett kreativt engagemang i deras mission för de minsta.

Sekretariatets 50-årsfirande

Sekretariatet instiftades 1969 av pater Pedro Arrupe, som mellan 1965 och 1983 var jesuiternas generalsuperior. Mötet i Rom hålls 4-9 november i samband med sekretariatets 50-årsfirande.

Vår tids krucifix

Påvens uppmaning till mötesdeltagarna var att följa Kristus i tjänsten för ”vår tids krucifix” som han förklarade gäller orättvisor och det som han kallar ett tredje världskrig i bitar. Det gäller främlingsfientlighet, egenintressen och ojämlikhet mellan länder som främst drabbar de allra fattigaste.

Kulturell revolution

Han talade om att man för att konkret “följa” Jesus i dessa situationer först och främst måste följa offren men även avslöja det onda i världen och skapa en apostolisk kreativitet. Det krävs alltså en kulturell revolution för ett kreativt engagemang i samhället som allt snabbare förändras. Han bad sina lyssnare om att hjälpa kyrkan med ”urskiljningen som vi även idag måste göra i våra apostolat” och att fortsätta att samarbeta med kyrkliga och civila nätverk för att tjäna de mest behövande i en alltmer globaliserad värld. Det handlar om en ”sfärisk” globalisering, sa påven, som är mångfacetterad och där man förenar sig med varandra samtidigt som man behåller sina olika kulturella, religiösa och personliga egenskaper. Vägen att öppna upp för framtiden är alltså att så det kristna hoppet och erbjuda alternativ.

Kontemplera korsets mysterium

Påven sa att det är nödvändigt att i brödernas och systrarnas lidande kontemplera Korsets mysterium. ”Martyrernas liv och död är en uppmuntran i vår tjänst för de sista” betonade han.

“Vägen att öppna upp för framtiden är alltså att så det kristna hoppet och erbjuda alternativ.”

08 november 2019, 11:41