Påven under Angelus Påven under Angelus 

Påvens Angelus ”Sann ödmjukhet leder till gemenskap med Gud”

När påven Franciskus på söndagen reflekterade över dagens läsning ur Lukasevangeliet noterade han hur man varje dag bevittnar en kapplöpning observerar han hur vi varje dag bevittnar en kapplöpning efter första plats, i sökandet efter bekräftelser i överlägsenhet.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Påven klev fram till sitt fönster lite efter tolvslaget denna söndag, då han hade suttit fast i hissen i 25 minuter på väg upp i det Apostoliska Palatsen för att som varje söndag be Angelus med de troende.

Även nuförtiden vill vi bekräfta vår förmodade överlägsenhet över andra, sa påven, istället för att välja den ödmjukhet som Jesus visar oss: låt oss därför känna igen oss själva som de vi är, det vill säga att se att vi är små, och lära oss glädjas över att ge utan att kräva något i gengäld.

En utbredd attityd

I dagens evangelium deltar Jesus i en bankett hemma hos en farisé  och han observerar hur gästerna trängs för att få de första platserna. Påven sa att det är en utbredd inställning även i våra dagar:

”Denna kapplöpning efter det främsta och högsta skadar både den civila och kyrkliga gemenskapen, eftersom den förstör brorskapet. Vi känner alla den här typen av människor: klättrare.

Två liknelser

Jesus berättar två korta liknelser vid banketten, som indikerar den grundläggande attityden vi bör ha i våra liv: ödmjukhet och osjälvisk generositet. Den första liknelsen riktas till de som är inbjudna till en bankett: Jesus uppmanar till att inte välja den första utan den sista platsen. 

”Vi bör inte sträva efter andras uppmärksamhet och bekräftelse på eget initiativ, utan snarare eventuellt låta de andra ge oss det. Jesus visar oss alltid ödmjukhetens väg - vi måste lära oss att välja ödmjukhetens väg! - det är det mest autentiska vägen, som även möjliggör för äkta förhållanden. Sann ödmjukhet, inte falsk ödmjukhet. Sann ödmjukhet”, sa påven.

Bjud de fattiga till bord

Den andra liknelsen handlar om vem som bjuds in, och Jesus uppmanar till att bjuda den fattiga, halta, lama, blinda att sitta till bords.

Jesus går helt mot strömmen och visar alltid på Gud Faderns logik. Han ger oss nyckeln till att tolka detta stycke. Vilken är nyckeln?

Ett löfte: om du gör det, kommer du att få din belöning vid de rättfärdigas uppståndelse. Det innebär att de som uppför sig på detta sätt kommer att få den gudomliga belöningen, som är mycket större än den mänskliga, där man när man gör en tjänst förväntar sig något i gengäld. Det är inte kristet. Ödmjuk generositet är kristet. Mänskligt utbyte förvrider sunda relationer och gör de kommersiella, genom att introducera ett personligt intresse i en relation som borde vara generös och fri.

Jesus uppmanar oss till osjälvisk generositet, som öppnar vägen till en mycket större glädje, glädjen över att delta i Guds kärlek – Han som väntar på oss alla vid den himmelska banketten.

02 september 2019, 10:45