Påven under Angelus Påven under Angelus 

Påvens Angelus ”Lita på Guds oändliga kärlek till syndarna”

Vid tolvslaget bad påven Franciskus den traditionella Angelusbönen med de troende på Petersplatsen. Denna söndag talade han om hur Gud älskar och aldrig slutar söka efter syndarna, och han varnade för att tro att vi kan vinna över det onda utan Guds hjälp.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Påven Franciskus reflekterade över dagens långa evangelieläsning ur Lukas 15:e kapitel (Luk 15,1-32) som börjar med att några kritiserar Jesus för att han umgås med syndare och skatteindrivare. ”Den mannen umgås med syndare och äter med dem.”

Jesus umgås med syndare

”De här orden som uttalas i förakt förkunnar egentligen något underbart”, sa påven. ”Jesus umgås med syndare och äter med dem. Det här är vad som händer med oss, i varje mässa, i varje kyrka: Jesus välkomnar oss gärna till sitt bord, där han offrar sig själv för oss. Vi skulle kunna skriva detta på portarna till alla våra kyrkor: ”Här umgås Jesus med syndare och äter med dem.”

Påven Franciskus berättar hur Jesus svarar med ”tre underbara liknelser, som visar på hans förkärlek till dem som är långt ifrån honom”.

Gud söker de förlorade

I den första liknelsen om det förlorade fåret frågar Jesus: ”Om någon av er har hundra får och tappar bort ett av dem, lämnar han då inte de nittionio och går och letar efter det borttappade tills han hittar det?"

”Vem av er gör så?”, frågade påven. ”En förnuftig person gör inte så - han gör ett par beräkningar och offrar hellre ett får för att behålla nittionio. Men Gud ger inte upp. Han bryr sig verkligen precis om dem som ännu inte känner hans kärlek, som ännu inte har Jesus i centrum av sitt liv, som inte kan övervinna sin synd, och som kanske inte tror på kärlek."

Ingen kan ta din plats i Guds hjärta

”Med den andra liknelsen om det borttappade myntet, säger Herren att du är värdefull i hans ögon, att du är unik. Ingen kan ersätta din plats i Guds hjärta”, fortsatte han.

”Och i den tredje liknelsen är Gud en fader som väntar på den förlorade sonens återkomst. Gud väntar alltid på oss. Han tröttnar aldrig, Han förlorar aldrig hoppet. I sonen han omfamnar i liknelsen, omfamnar han var och en av oss. Vi är alla den förlorade sonen, det borttappade myntet, fåret som han bär hem på sina axlar”, sa påven Franciskus.

"Var inte rädda för Gud. Tro inte att ni har gjort för mycket illa för att vända er till honom. Gud älskar er, Han älskar en precis som man är, och det enda som kan förändra era liv är hans kärlek."

Risken att vara självgod

Men påven förklarade vidare att man kan avvisa denna Guds oändliga kärlek till oss syndare. Det är det den äldste sonen gör, och det är en risk för oss alla. Att tro att Gud är mer sträng än Han är barmhärtig. Att tro att Gud besegrar det onda med makt snarare än med förlåtelse. Så är det inte: Gud räddar oss med kärlek. Men den äldsta sonen, som inte accepterar sin faders barmhärtighet, gör ett värre misstag. Han anser att han har rätt och att han har blivit förrådd. Han dömer enlig sin egen rättvisa, och klandrar fadern.

”Även vi gör fel när vi tror att vi har rätt, när vi tror att de andra är de dåliga, och vi är bättre än dem. Låt oss inte vara självgoda, för vi kan inte övervinna det onda utan Guds hjälp.”

Gud glömmer en biktad synd

”Hur besegrar du det onda? Acceptera Guds förlåtelse. Varje gång du biktar dig tar du emot Faderns kärlek som vinner över synden. Den finns inte mer. Gud glömmer den. När Gud förlåter förlorar han minnet, och glömmer våra synder", avslutade påven Franciskus. ”Inte som vi som säger ’det gör inget’, men som drar fram orätten vid minsta tillfälle. Nej, Gud suddar bort det onda, och gör oss nya inuti, och så föds glädjen. Inte sorgen, inte mörkret i hjärtat, inte misstänksamheten, utan glädjen. Med Gud har ingen synd det sista ordet.”

”Må Jungfru Maria befria oss från att tro att vi är rättfärdiga, och väcka i oss insikten om behovet av att gå till Herren, som alltid väntar på att omfamna oss, och förlåta oss.”

16 september 2019, 15:18