Påven tar emot deltagarna i kurs anordnad av CCEE och Kongregationen för de orientaliska kyrkorna Påven tar emot deltagarna i kurs anordnad av CCEE och Kongregationen för de orientaliska kyrkorna 

Påven till nya biskopar: Var alltid öppna kanaler mellan Jesus och folket

Ägna personer mer tid än den vid skrivbordet och vårda den personliga kontakten med Herren – detta är påven Franciskus råd till de nyvigda biskoparna som deltar i denna veckas kurs i Rom som organiseras av Europeiska biskopskonferensens råd (CCEE) tillsammans med Kongregationen för de orientaliska kyrkorna. Påven tog emot kursdeltagarna på audiens torsdag förmiddag.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Påven Franciskus tog emot de 105 biskoparna som har vigts under det senaste året och i sitt tal till dem betonade han vikten av att de står nära Gud och bröderna och systrarna. Det är så man utför biskopsmissionen, betonade påven, och bad dem att alltid vara ”öppna kanaler” mellan Jesus och folket och vara beredda att smutsa ner sina händer för sitt folks liv.

“Vi känner inte till någon annan styrka än den Gode herdens och styrkan att ge liv och komma närmare kärleken genom kärlek”

Påven gav dem vidare råden att vårda den personliga kontakten med Herren som bevarar dem från det ”pelagianska högmodet” att tro att det goda kommer av vår ”egen duktighet” men även från ”pessimistisk melankoli”. Vad gäller det senare sa påven: ”Det är inte trevligt att höra en biskop säga” att ”allt går dåligt”.

Den Gode herdens livgivande ömhet

Kyrkans tro är Jesus och inte ett kompendium av doktriner eller en teori sa påven och varnade för att kyrkan går vilse när man tappar bort den Gode herdens livgivande ömhet. “Vi känner inte till någon annan styrka än den Gode herdens och styrkan att ge liv och komma närmare kärleken genom kärlek”.

Gränslös kärlek

Påven sa till biskoparna att de i Guds barmhärtighet ska verka för kärlek utan gräns med gränslösa horisonter. Han varnade dem för frestelsen att vilja klättra i karriären eller söka bekräftelse hos dem som de har plikten att bekräfta.

Närhet till prästerna

Påven talade också avslutningsvis om vikten av att biskoparna står sina stifts präster nära och uppmuntrar dem i sin livstjänst: ”I grunt vatten stagnerar det, men deras liv är till för att ta fart”.

 

13 september 2019, 10:40