Påvens möte med  Mauritius myndigheter Påvens möte med Mauritius myndigheter 

Påven till Mauritius myndigheter: Verka för en möteskultur och ett rättvist samhälle

“Jag är glad att tack vare detta korta besök få möta ert folk” sa påven inledningsvis i sitt tal till Mauritius myndigheter, civilsamhälle och diplomatiska kår på måndag eftermiddag 9 september.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Påven Franciskus talade om landets multikulturella karaktär och att folket har förmågan att i respekt och harmoni tillsammans verka för det gemensamma bästa.

Möteskultur

Han bad dem, vars förfäder har kommit från olika delar av världen, om att ta emot och skydda de nya migranterna. Han vädjade till dem om att, särskilt för de ungas bästa, verka mot alla former av korruption för det gemensamma bästa.

Ekonomisk utveckling

Påven talade om att man i en snabb ekonomisk utveckling som detta land nu står inför måste vara vaksam. ”Jag vill uppmuntra er att utveckla en folkorienterad ekonomisk politik och som vet att gynna en bättre inkomstfördelning, skapa arbetsmöjligheter och en integrerat främjande för de fattigaste (jfr Evangelii gaudium 204)”.

Han tackade företrädarna för Mauritius myndighter, civilsamhälle och diplomatiska kår för deras varma mottagande och bad om Guds välsignelse för landets folk och för insatser att främja en möteskultur och ett rättvist samhälle.

 

09 september 2019, 12:51