Påven håller tal för representanter för Madagaskars myndigheter, civilsamhälle och diplomatiska kår Påven håller tal för representanter för Madagaskars myndigheter, civilsamhälle och diplomatiska kår 

Påven till Madagaskars myndigheter: Främja integrerad utveckling

I sitt tal till representanter för Madagaskars myndigheter, civilsamhälle och diplomatiska kår betonade påven Franciskus vikten av att de i deras ursprungliga solidaritetsanda verkar för en integrerad mänsklig utveckling.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Lördagsmorgonen i Madagaskar inledde påven med privat mässa i den apostoliska nuntiaturen i huvudstaden Antananarivo och kl 9 lokal tid åkte han till presidentspalatset Iavoloha för ett privat artighetsmöte med presidenten Andry Rajoelina. Efter mötet planterade de två ett baobab-träd. Sedan tog de sig sedan tillsammans till den närliggande ceremonibyggnaden för möte med representanter för landets myndigheter, civilsamhälle och diplomatiska kår.

Fihavanana - en anda av solidaritet

Påven tackade dem alla men även landets biskopar och katoliker samt folk av annan tro för att ha gjort detta besök möjligt och för sitt varma välkomnande. Han inledde sitt tal med att betona att de första orden i republiken Madagaskars konstitution där den malgassiska kulturens grundläggande värden utmärker detta folk: fihavanana talar om en anda att dela med sig, hjälpa andra och solidaritet.

Han uppmuntrade dem att beslutsamt kämpa mot alla former av korruption som endast ökar sociala skillnader och att vårda det gemensamma hemmet. Han citerade sin miljöencyklika Laudato Si’ (139): «Det vi står inför är inte två olika kriser, en miljömässig och en samhällelig, utan snarare en komplex kris som är både samhällelig och miljömässig».

“...respekt för miljön och för en social rättvisa som garanterar att rättigheter följs även för kommande generationer”

Påven talade vidare om avskogningen i landet som och hur den rika biologiska mångfalden i landet hotas av vinstintressen för få. Han betonade därför vikten av att skapa arbete i respekt för miljön och för en social rättvisa som garanterar att rättigheter följs även för kommande generationer.

Folket självt ska skapa sin framtid

Han sa att en ekonomisk globalisering riskerar medföra en kulturell homogenitet. ”Om vi tar del av en process där vi respekterar ursprungliga prioriteter och livsstilar och så att invånarnas förväntningar hedras, kan vi se till att den hjälp som det internationella samfundet ger inte är den enda garantin för landets utveckling, utan det kommer av att folket självt successivt tar hand om det och själva skapar sin framtid”.

Påven nämnde deras landssyster saliga Victoire Rasoamanarivo som helige Johannes Paulus II saligförklarade då han besökte Madagaskar för trettio år sedan och inbjöd alla att följa hennes exempel - hon vittnade om kärlek för sitt land och dess traditioner och tjänade de fattigaste.

Påven Franciskus avslutade sitt tal med att bekräfta katolska kyrkan i Madagaskars vilja att bidra till dialog med kristna av olika kyrkor och troende av andra religioner samt med hela civilsamhället för ett broderskap som främjar fihavanana - en integrerad mänsklig utveckling där ingen utesluts.
 

07 september 2019, 10:32