Påven till FN:s klimatmöte ”Arbeta med ärlighet, mod och ansvar”

På måndagen hölls FN:s klimatmöte i New York, Climata Action Summit, under den 74:e generalförsamlingen. Påven Franciskus hade spelat in ett videobudskap som spelades upp för mötets deltagare.

Jag vill tacka FN:s generalsekreterare, António Guterres, för att ha kallat till detta möte och för att uppmärksamma stats- och regeringscheferna - och hela det internationella samfundet och den allmänna opinionen - en av de allvarligaste och mest oroande fenomen i vår tid: klimatförändringarna.

Med Parisavtalet den 12 december 2015 blev det internationella samfundet medvetet om det brådskande behovet av ett kollektivt svar på förvaltandet av vårt gemensamma hem. Fyra år efter det historiska avtalet kan vi dock se att de åtaganden som staterna då gjorde fortfarande är mycket svaga och långt ifrån de uppsatta målen.

Samtidigt som det civila samhället och regeringar driver olika initiativ, måste vi fråga oss om det verkligen finns en politisk vilja att avsätta fler mänskliga, finansiella och tekniska resurser för att mildra de negativa effekterna av klimatförändringarna, och att hjälpa de fattigaste och mest utsatta befolkningarna, som lider mest.

Med ärlighet, ansvar och mod måste vi ställa vår intelligens "i tjänst för en annan sorts utveckling, en som är mer hälsosam, mer mänsklig, mer samhällsvänlig, mer samlad" (Laudato Si', 112), En utveckling där ekonomin står i människans tjänst, bygger fred och skyddar miljön.

Trots att situationen inte är god och planeten lider, är möjligheternas fönster fortfarande öppet. Vi hinner fortfarande. Låt oss inte tillåta att det fönstret stängs.

Jag skulle vilja att dessa tre nyckelord - ärlighet, mod och ansvar - är kärnan i ert arbete idag och imorgon. Må de orden följa er,  tillsammans med mina lyckönskningar och mina böner.

Tack så mycket.

24 september 2019, 09:06