Kardinal Leonardo Sandri med biskopar av östkyrkan Kardinal Leonardo Sandri med biskopar av östkyrkan 

Kardinal Sandri till östkyrkans biskopar: Vägen till ekumenik är kärlek till nästan

På torsdagen inledde de katolska biskoparna för östkyrkor sitt möte i Rom som pågår fram till lördag. Vatican News har talat med prefekten för Kongregationen för de orientaliska kyrkorna kardinal Leonardo Sandri om vikten av ekumeniken.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

De katolska östkyrkorna i Europa är kallade att följa kärlekens väg – detta understryker kardinal Leonardo Sandri då han talar om de katolska biskoparna för östkyrkornas möte, som öppnades på torsdagen 12 september i Rom och som organiseras av Europeiska biskopskonferensens råd (CCEE).

Ekumenisk mission

Mötets tema är “de katolska orientaliska kyrkorna i Europas ekumeniska mission” och kardinal Sandi förklarar att detta är en utmaning just i Europa på grund av att det här finns stora ekumeniska möjligheter. ”Utmaningarna i dagens värld bemöter man i Europa i en stor gemenskap” berättar han.

Han betonar att vägen att gå i den ekumeniska dialogen är kärleken till nästan och att värna om det som enar. Han sammanfattade det med orden: ”Älska din nästa och tjäna din nästa för att så älskar du Gud”.

Under mötet kommer man att tala om ekumeniken mellan katolska kyrkan och de ortodoxa och kardinal Sandri förklarar att det redan förs en dialog och många av dagens utmaningar kan bemötas genom gemensamma deklarationer, dialog och möten.


 

12 september 2019, 13:20