Påvens möte med unga vid sin apostoliska resa i Paraguay 2015 Påvens möte med unga vid sin apostoliska resa i Paraguay 2015  

Påven till Paraguays unga: Var Jesu vittnen bland de fattiga

Påven Franciskus sände ett budskap till det nationella forumet för unga som hölls i Paraguay 23-25 augusti på temat “Ungdom, kyrka och samhälle” som avslutning på tre års reflektion om kyrkans unga.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Påven Franciskus uppmuntrar Paraguays unga troende att omfamna Jesus Kristus och att förbli i Honom. Han uppmanar dem till att enskilt och som gemenskap ”lyssna på Herrens röst” och vittna om den glada nyheten för frälsning för de allra fattigaste.

“Lyssna på Herrens röst och vittna om den glada nyheten för frälsning för de allra fattigaste.”

Påvens budskap till de unga troende som samlades i Asunción i Paraguay är undertecknat av Heliga Stolens statssekreterare Pietro Parolin och lästes upp av msgr Pierre Jubinville, biskop av San Pedro och forumets ansvarige, vid forumets avslutningmässa.

Tre år för de unga

Forumet avslutade så en treårsperiod för reflektion om de unga i kyrkan i Paraguay. Nästan 600 deltagare har tillsammans med representanter för landets stift och apostoliska vikariat deltagit i mötet där man har samtalat, avgett vittnesbörd och i grupper behandlat teman som står kyrkans unga närmast.

 

28 augusti 2019, 09:25