Påven vid angelus Påven vid angelus 

Påven vid Angelus: För ett lyckligt liv, förena kontemplation med handling

Påven Franciskus utgick från Jesus möte med Maria och Marta i sin reflektion innan söndagens angelusbön på Petersplatsen. Hjärtats kunskap är just att kunna kombinera kontemplation och handling sa påven och att Marta och Maria visar oss vägen.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Vid söndagens angelus kommenterade påven Franciskus läsningen om Jesus besök hos systrarna Marta och Maria (Luk 10:38-42). Här följer påvens ord i helhet:

Kära bröder och systrar, goddag!

I denna söndags text, berättar evangelisten Lukas om Jesus besök hos Marta och Maria, Lasaros’ systrar (jfr 10:38-42). De tog emot honom och Maria satte sig vid hans fötter för att lyssna på honom. Hon lämnade det som hon höll på med för att vara nära Jesus och hon ville inte missa något av hans ord. Allt lämnas åt sidan när Han kommer och besöker oss i våra liv - Hans närhet och ord kommer före allt annat. Herren förvånar alltid och när vi verkligen lyssnar på honom försvinner molnen, tvivel ger vika åt sanningen och rädslor för stillhet och livets olika situationer finner sin rätta plats. - När Herren kommer, ordnar han allt och även för oss.

Den troendes bedjande attityd

I detta scenario med Maria från Betania vid Jesus fötter, visar Lukas den troendes bedjande attityd och att vara nära Mästaren för att lyssna till honom och vara i samklang med Honom. Det handlar om att ta en paus under dagen, samla sig i tystnad i någon minut, för att ge Herren plats då han ”kommer förbi” och finna modet att vara kvar en liten stund avskild med Honom, för att sedan återgå med lugn och effektivitet till det vardagliga görat. Då han hyllar Marias beteende, som har «valt det som är bäst» (vers 42), tycks Jesus upprepa detta till var och en av oss: “Låt dig inte ryckas bort från det du har att göra, men lyssna först på Herrens röst, för att väl utföra uppgifterna som har tilldelats dig i livet.”

Gästfrihetens karisma

Sedan har vi den andra systern, Marta. Lukas säger att det var hon som tog emot Jesus (jfr vers 38). Kanske var Marta den äldsta av de två systrarna, det vet vi inte, men denna kvinna hade säkerligen gästfrihetens karisma. I själva verket är hon helt upptagen med olika göromål medan Maria sitter och lyssnar på Jesus. Så Jesus säger till henne: «Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket» (vers 41). Med dessa ord vill Han inte alls fördöma det tjänstvilliga sättet, utan snarare stressen som man ofta utför tjänsterna med.  Även vi delar heliga Martas oro och efter hennes exempel ser vi till att våra familjer och gemenskaper lever på ett mottagande och broderligt sätt så att alla kan känna sig “hemma” och särskilt de små och fattiga som knackar på dörren.

“Kombinera dessa två element: kontemplation och handling”

Så dagens evangelium påminner oss om att hjärtats kunskap är just att kunna kombinera dessa två element: kontemplation och handling. Marta och Maria visar oss vägen. Om vi vill smaka livet med glädje, måste vi sammanbinda dessa två beteenden: å ena sidan det att “sitta vid” Jesus fötter för att lyssna på honom då han avslöjar alltings hemlighet; å den andra, att vara omtänksamma och redo att vara välkomnande då Han, med en väns ansikte som behöver en stunds vila och broderskap, kommer förbi och knackar på vår dörr. Denna gästvänlighet behövs.

Fridens och hoppets hantverkare

Allraheligaste Maria, kyrkans moder, ge oss nåden att älska och tjäna Gud och bröderna och systrarna med Martas händer och Marias hjärta, för att genom att alltid lyssna på Kristus kan vi vara fridens och hoppets hantverkare. - Detta är intressant: med dessa två attityder blir vi fridens och hoppets hantverkare.

22 juli 2019, 09:26