Påven Franciskus besök i Regina Mundi-huset i Rom Påven Franciskus besök i Regina Mundi-huset i Rom 

Påven överraskade med besök i Regina Mundi-huset i Rom

I söndags fick Barmhärtighetens döttrar av Sankt Vincent de Paul finbesök - påven Franciskus hälsade på i Regina Mundi-huset i Rom.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Under sitt besök hos Barmhärtighetssystrarna på söndag eftermiddag 28 juli, mötte påven Franciskus syster Maria Mucci som i flera år har arbetat i gästhemmet Sankta Marta i Vatikanen. Påven bad också vid en särskild relik av helige Johannes Paulus II som bevaras i klosterkapellet. Det handlar om en undertröja som den polske påven hade på sig då han blev skjuten 13 maj 1981. Tröjan har blodfläckar och kulhål med spår av kromkvicksilver och är sönderklippt av operationspersonal då han togs om hand på sjukhuset Gemelli. Den bär också initialerna GP (påvens namn på italienska är Giovanni Paolo). Efter operationen låg tröjan i en korg bland kirurgisk gasväv och en sjuksköterska tog och bevarade den och till jubiléumsåret 2000 skänkte hon tröjan till Barmhärtighetssystrarna.

Syster Maria Rosaria Matranga, som är ansvarig för Regina Mundi-huset, berättar för Vatican News att det var rörande att se påven Franciskus be vid reliken.

“Men vem är denna man i vita kläder? När hon såg påven Franciskus tänkte hon ’Mamma mia’”

”Våra hjärtan vibrerar fortfarande av stor glädje och tacksamhet för påven Franciskus plötsliga besök i vårt hem. Han knackade helt enkelt på vid grinden och sa att han ville hälsa på vår medsyster, syster Maria. Syster Maria är en barmhärtighetssyster som har arbetat i omkring 40 år i Vatikanen och gett sitt liv i kyrkans tjänst och genom en ödmjuk tjänst i köket. Systern i porten frågade sig, när hon såg en vitklädd man stiga ur en bil: Men vem är denna man i vita kläder? När hon såg påven Franciskus tänkte hon ’Mamma mia’. Känslorna går inte att beskriva.”

Syster Maria Rosaria berättar vidare att påven gick raka vägen till syster Maria och var vid hennes sida. Han var glad att träffa henne igen och sa: ”Precis som jag har kommit hit, kan du komma någon dag till Sankta Marta”.

Evangeliserande blick

Sedan bad påven vid reliken och ville höra igen om några detaljer i historian om tröjan, förklarar syster Maria Rosaria. ”Hans blick var verkligen uppmärksam och djup” då systrarna berättade. “Det var verkligen en rörande stund", berättar hon. “Sedan besökte han sjukstugan. Jag sa till påven Franciskus att vi har tre skatter i huset: Den allra heligaste, de gamla och sjuka systrarna och de fattiga. Ingen detalj undgick honom: vi gjorde en tur i rummen men råkade hoppa över ett. På långt håll såg påven en syster i rullstol i ett rum och när han gick förbi sa han: ’Men den här systern har jag inte hälsat på!’ Vi var många i den korridoren, alla i närheten, men påven fann utrymme även för denna syster som vi hade missat. Något mycket fint och en särskild uppmärksamhet och intensitet i blicken som evangeliserar.”

Uppståndelse

Syster Maria Rosaria upplevde besöket som ”en erfarenhet av uppståndelse”: ”Påven var där och alla systrarna””sprang och mötte denna upplevelse av pånyttfödelse och uppståndelse” liksom ”kvinnorna vid graven”.

Påven frågade hur många de var i huset och vad de gör, berättar hon vidare och att han sedan bad dem att be för kyrkan, för dess behov och för honom.

Hus med öppna dörrar

Hon berättar slutligen om systrarnas dagliga uppgifter och att detta är ett mycket öppet hus. De tar emot gamla sjuka systrar och de har en matsal för fattiga. De tar emot familjer som kommer till Roms olika sjukhus för kontroller och som inte har råd att bo på hotell, alltså de fattigaste som behöver öppna hjärtan och öppna dörrar, förklarar hon. De driver även ett projekt för mödrar i svårigheter och deras barn och de samarbetar med sankt Egidio-kommuniteten och tar emot syriska flyktingar och husets dörrar är även öppna för bröder som har det svårt.
 

31 juli 2019, 12:17