Påvens tack ”Rumänien under Marias beskydd”

Under reflektionen före Regina Coeli tackade påven Franciskus Rumäniens president och landets myndigheter för deras hjärtliga välkomnande, Påven uttryckte även ord av tacksamhet till patriarken Daniel och hela den ortodoxa kyrkan i Rumänien "som välkomnade mig broderligt! Må Herren välsigna denna gamla och berömda kyrka och stödja den i sitt uppdrag.”

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Under påvens tre dagar i Rumänien har han förflyttat sig mycket och han tackade de olika städerna han har besökt: förutom Bukarest, Iasi, Sumuleu Ciuc och slutligen Blaj.

Här i Blaj, martyrernas land, frihetens och barmhärtighetens land, tackar jag er, den grekisk-katolska kyrkans barn, som i tre århundraden har vittnat om er tro med apostolisk iver.

Påven Franciskus avslutade genom att åberopa Jungfru Maria, som sedan resans logo, har varit en central hänvisning under hela hans besök i Rumänien:

Må Jungfru Maria ge sitt moderliga beskydd till alla Rumäniens medborgare, som genom historien alltid har litat på hennes förbön. Jag anförtror henne er alla och jag ber henne att vägleda er på trons väg, för att gå vidare mot en framtid präglad av äkta framsteg och fred i ett alltmer rättvist, harmoniskt och broderligt hemland.

Kardinal Lucian Mureşan: en dröm går i uppfyllelse

Från och med natten mellan den 28 och 29 november 1948, när dessa biskopar arresterades, fram till december 1989 var den enda mässan på rumänska för de troende i landet den de hörde på Vatikanradions sändningar. Att ha påven, Petri Efterföljare, på besök i Blaj, som även kallas ”Lilla Rom” är en dröm som går i uppfyllelse, sa ärkebiskopen av Făgăraş och Alba Iulia, kardinal Lucian Mureşan, när han tackade påven: "Petrus är här för att bekräfta oss i tron. För att kyssa och läka våra sår. För att ge oss en förnyad kraft genom en autentisk rening av minnet.”

Denna dröm förseglades i den gåva som den grekisk-katolska kyrkan gav till påven: ett relikskrin i silver med de nya saligas reliker, och en ikon med dem. Påven Franciskus gav dem en kalk i silver, på en dag som man sällan kommer att glömma i Blaj.

02 juni 2019, 17:34