1560074594123.JPG

Påvens Pingstmässa ”Med den Helige Anden kan förföljelse vara välsignelse"

Under Pingstdagens mässa på Petersplatsen uppmanade påven Franciskus de troende att hålla sina hjärtan öppna för den Helige Ande, som kommer med enhet och harmoni, och som hjälper oss att vara enhetens hantverkare, det godas såningsmän och hoppets apostlar.

Charlotta smeds – Vatikanstaten

Påven Franciskus firade både Pingstvakan och Pingstdagen med högtidliga mässor på Petersplatsen, vilket var nytt för i år. Under sin reflektions över dagens högtid förklarade påven att lärjungarnas oro försvann tack vare den Helige Ande.

Föryngrad av den Helige Anden förändrades deras liv, sa påven och påpekade att "den Helige Anden är långt ifrån att vara en abstrakt verklighet: Han är den mest konkret och nära Personen, som förändrar våra liv".

"Den Helige Ande gjorde inte saker lättare för dem", sa han, "han utförde inte spektakulära mirakel, han raderade inte svårigheter och motstånd. Den Helige Anden gav lärjungarnas liv den harmoni som saknades. Han gav dem sin egen harmoni, för han är harmoni".

Hjärtats frid

Påven sade att ”den Uppståndna Herren är inte tillräcklig, om vi inte välkomnar honom i våra hjärtan”, och att det är ”Anden som gör att Jesus bor i oss och reser oss upp”.

Fred vara med er! säger Jesus när han uppenbarar sig, men det betyder inte att alla problem är lösta, det handlar om att ta emot den Helige Ande, för bara om man är fylld med den Helige Anden, kan våra hjärtan kan vara fredliga och vi kan uppnå en så djup frid att till och med en förföljelse kan bli till en välsignelse.

11 juni 2019, 10:26