1560011908884.JPG

Påven under pingstvakan: Låt den Helige Anden ta vår hand

Under pingstvakan som firades från klockan 18 på pingstaftonens kväll på Petersplatsen talade påven Franciskus om hur den Helige Andens ström av levande vatten renar och befruktar kyrkan.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Påven Franciskus inledde sin predikan på pingstaftonen med orden:

"Även i kväll, vakan till den sista dagen under påsktiden, pingstfirandet, är Jesus bland oss och förkunnar med hög röst: « Är någon törstig, så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre skall flyta strömmar av levande vatten, som skriften säger » (Joh 7:37-38)."

Den Helige Anden

Han talade om hur den Helige Andens strömmar av levande vatten från Jesus genomborrade sida, renar och befruktar kyrkan. Hur den Helige Anden forsar ur Uppståndne Jesus' barmhärtighet och gör kyrkan moderlig med öppet hjärta. 

Då denna vaka hade organiserats av troende i Roms stift mindes påven särskilt påvens Pius XII som uttryckligen bad om Jungfru Marias förböner för staden Rom.

Den brinnande busken

Påven hänvisade till dagens läsning om den brinnande busken och sa:

”I busken som inte brinner upp och i bilden av Maria, jungfru och moder, är det den Uppståndne Kristus som talar till oss och han kommunicerar den Helige Andens eld och inbjuder oss att gå ner mitt bland folket för att höra ropet, hans inbjuder oss att öppna passagen för frihetsvägen som går till Guds förlovande land.”

Babels torn

Påven talade sedan om dagens läsning om Babels torn och om mänskliga projekt som den Helige Anden inte kan vänta att kullkasta, för att få människan att börja om på nytt. Han sa att Herren vill kyrkan ska vandra mot det förlovade landet där dörrarna alltid står öppna och där människans olika språk komponeras till den Helige Andens harmoni.

Pingstens eld

“Så låt den Helige Anden ta vår hand och föra oss till stadens hjärta för att höra ropen och suckarna” sa påven och vände sig avslutningsvis till romarna:

”Det handlar om att öppna ögon och öron och framförallt, hjärtat och lyssna med hjärtat. Först då går vi verkligen ut på vandring och känner pingstens eld inom oss, den som driver oss att ropa till denna stads män och kvinnor att det är slut på deras slaveri och att det är Kristus som är vägen som går till himlens stad.”

 

08 juni 2019, 21:00