Påven tog emot deltagarna i FAO:s 41:e generalkonferens Påven tog emot deltagarna i FAO:s 41:e generalkonferens 

Påven till FAO ”Hungern i världen allas ansvar!”

På torsdagen tog påven Franciskus emot deltagarna i FAO:s 41:e generalkonferens, i en privat audiens i Vatikanen för att tala till dem om hungern i världen. ”Ursprunget av denna tragedi ligger framför allt i knaper medkänsla, litet intresse och en bristande social och politisk vilja att hedra internationella förpliktelser”, sa påven Franciskus.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

FAO är FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, som har som uppgift att arbeta med frågor som berör jordbruk, skog och fiske, inom ramen för en hållbar utveckling, med huvuduppgiften är att trygga tillgången till mat för att människor världen.

Påven besökte FAO:s huvudkvarter i Rom tidigare i år, i februari, ett av många mötet då Heliga Stolen har en kontinuerlig dialog med FN genom de ständiga observatörerna I New York och Geneve, och särskilt lokalt här i Rom med FAO.

Samarbete och ansvar

Vikten av samarbete, underströk påven, då han inledde sitt tal på torsdagen:  

”Jag är övertygad om att vi med allas hjälp och samarbete, kommer att växa i ansvar och engagemang, för att försöka uppnå mål 1 och 2 i 2030-agendan, och så eliminera den komplexa, allvarliga och oacceptabla hungersvälten och livsmedelskrisen, snabbare och mer effektivt.”

”Utmaningen är stor”, erkände påven, ”även om framsteg har gjorts under de senaste årtiondena. För att bekämpa bristen på mat och tillgång till drickbart vatten, är det nödvändigt att ingripa på de bakomliggande orsakerna. Ursprunget av denna tragedi ligger framför allt i ett misslyckande i medkänsla, bristen på intresse och en bristande social och politisk vilja att hedra internationella förpliktelser.”

Hungern allas problem

Brist på mat och vatten berör alla och är inte endast ett lokalt problem för de fattigaste och mest sårbara länderna”, sa påven vidare. ”Vi har alla ansvar och är kallade för att höra deras desperata rop, och hjälpa dem att hitta lösningar för att deras mest grundläggande rättigheter respekteras.”

Påven sa att ett medel är minskning av slöseri med mat och vatten, genom ett ökat socialt ansvar, med både kort- och långsiktiga initiativ.

Koppling mellan miljö hunger och migration

”Det finns en uppenbar koppling mellan miljöproblem, livsmedels osäkerhet och migrationsrörelser. Det ökade antalet flyktingar i världen under de senaste åren har visat oss att ett lands problem är ett problem för hela den mänskliga familjen. Av denna anledning måste jordbruksutveckling främjas i de mest sårbara regionerna, för att så stärka landets motståndskraft och hållbarhet. Detta kan bara åstadkommas genom att å ena sidan investera i utveckling av teknik och å andra sidan genom en innovativ och solidarisk utvecklingspolitik.”

Påven avslutade med att understryka FAO som en lämplig aktör för att samordna nödvändiga och avgörande åtgärder: ”Multilaterala organ behöver dock stödjas av regeringar, företag, akademier, civila samhällsinstitutioner och privatpersoner.”

Kyrkan vill samarbeta

Heliga Stolen åtar sig att samarbeta med FAO och att stödja den globala insatsen för att eliminera hungern i världen och för att säkerställa en bättre framtid för vår planet och för mänskligheten som helhet”, sa påven och gav de samlade sin välsignelse.

27 juni 2019, 10:10