Arbete Arbete 

Påven: Personen och arbetet i centrum för utvecklingen

I ett budskap till Internationella arbetsorganisationen ILO vid dess 108:nde session 10-21 juni i Genève betonar påven Franciskus bandet mellan arbete och utveckling. Kardinal Peter Turkson läste upp budskapet vid mötet 18 juni.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

“Vi behöver personer och institutioner som försvarar arbetarnas värdighet, värdighet av arbete för alla och jordens, vårt gemensamma hems välgång!” Det skriver påven Franciskus i ett budskap till deltagarna vid Internationella arbetsorganisationen ILO vid sin 108:nde session 10-21 juni. Budskapet handlar helt och hållet om arbete och vikten av att det ska vara värdigt i vår anslutna och komplexa samtida värld.

“Ni har förmågan att utmana en utbredd drog-mentalitet som inte bryr sig om huruvida det finns social eller miljöförstöring, om vad eller vem som används och kasseras eller om det är tvångsarbete för barn eller arbetslöshet för ungdomar”

Påven betonar ”allvarliga problem” som arbetslöshet, utnyttjande, slavarbete och orättvisa löner, som existerar trots insatser för byggandet av fred och social rättvisa. Arbetet är inte bara grundläggande för personens förverkligande utan även för samhällets utveckling, betonar påven och understryker vikten av att skydda anställningar och skapa nya arbeten.

Vårda jorden och framtida generationer

En ekonomisk integrerad utveckling bör sätta personen i centrum, skriver påven, och vara integrerad, dvs att man ser till jorden, tekniken och arbetet på ett samlat och integrerat sätt. I denna fjärde industriella revolution som karaktäriseras av snabbhet och digital och robotmässig teknologi samt artificiell intelligens behöver världen institutioner som ILO, skriver påven: ”Ni har förmågan att utmana en utbredd drog-mentalitet som inte bryr sig om huruvida det finns social eller miljöförstöring, om vad eller vem som används och kasseras eller om det är tvångsarbete för barn eller arbetslöshet för ungdomar”.

Påven ber även om att man ska lyssna på de unga generationerna och inte dominera – det handlar om en ”grundläggande rättvisefråga mellan generationerna”, ”eftersom världen som vi har fått också tillhör dem som följer oss".
 

26 juni 2019, 10:26