Påven Franciskus tar emot deltagarna i Kongressen om pastoralvård av kallelser i Europa Påven Franciskus tar emot deltagarna i Kongressen om pastoralvård av kallelser i Europa 

Påven: Kyrkan behöver kallelser

Påven Franciskus tog emot deltagarna i Kongressen om pastoralvård av kallelser i Europa på audiens. Han bad dem att inte vara rädda för att bemöta utmaningen att främja kallelser till gudsvigt liv.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Påven Franciskus uppmuntrade deltagarna i Kongressen om pastoralvård av kallelser i Europa att fortsätta att främja kallelser till gudsvigt liv därför att kyrkan behöver detta. Påven fokuserade på helighet, gemenskap och kallelse.

Helighet

Vad gäller helighet påminde påven de närvarande om att aldrig glömma bort att kallelsen är en livslång resa. Han sa att våra liv är menade att bära frukt genom välgörenhet och den helighet som Herren ber alla om.

Gemenskap

Påven sa sedan att pastoralvård måste vara synodal och en gemensam resa. Detta handlar om att tro på att den Uppståndne Herren även gör underverk genom den smärta och svaghet som är en del av varje människas liv.

Kyrkans gemenskap ska skapa nya kallelser, sa påven men påpekade att en värdslig mentalitet som ibland finns i församlingar skapar uppdelning. ”Detta är en del av dagens kultur och Europas plågade politiska historia kan fungera som en varning och ett incitament” sa påven. Endast genom att vara öppna, levande och inkluderande gemenskaper kan vi vara förberedda på framtiden.

Kallelser

Påven reflekterade sedan över ordet kallelse och sa att detta inte är förlegat. Han berättade att han känner till gemenskaper som har bestämt sig för att sluta använda orden kallelse i deras arbete med unga, för att de tror att detta skrämmer bort dem. Men detta är en trategi som är dömd att misslyckas, sa påven. Vad vi behöver är män och kvinnor, lekmän och gudsvigda som är passionerade och i brand av deras möte med Gud och som genom sina liv kan förkunna glädje.

Påven betonade här om vikten av glädje, frihet och återigen gemenskap för att en kallelse är alltid till för andra och levs tillsammans med andra.

“Som en stor skog som sakta växer”

Påven avslutade sitt tal med att betona det värdefulla bidrag som gudsvigda I Europa ger i sin tjänst för de unga. Han sa att deras ansträngningar är ”som en stor skog som sakta växer”.

 

07 juni 2019, 12:46