2019-05-05-viaggio-apostolico-bulgaria-macedo-1557046460856.JPG

Påven till Neofit ”Barn till samma Fader längtar efter enhet”

Den andra och kanske viktigaste etappen under påven Franciskus besök i Bulgarien var det ekumeniska mötet med den ortodoxa kyrkans patriark av hela Bulgarien, Neofit, i den Heliga Synoden i landets huvudstad Sofia. I sitt tal påminde påven Franciskus om blodets ekumenik, liksom de fattigas och missionens ekumenik, i fotspåren av de heliga Cyrillus och Methodius, Europas skyddshelgon.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten 

"Kristus är uppstånden". Påven Franciskus uttalade påskhälsningen på slaviska, för att visa sin glädje att möta patriarken. Innan påven höll sitt tal hade han samtalat tillsammans med metropoiten, synodens medlemmar och delegationen från Vatikanen.

Men påvens första ord i sitt tal döljer inte smärtan över de sår som kyrkan lever på grund av splittringen, och sa att bara förlåtelsens balsam, i igenkännandet av sina egna brister, kan läka dem. 

Blodets ekumenism

Påven talar vidare om kyrkans trosvittnen, de många kristna i Bulgarien som har lidit för Jesu namn, speciellt under förra seklets förföljelse:

”Blodets ekumenism! Jag tror att dessa påskens vittnen, bröder och systrar av olika samfund förenade i himlen genom gudomlig kärlek, nu ser på oss som frön som ska sås på jorden för att bära frukt. Och medan så många andra bröder och systrar i världen fortsätter att lida på grund av tron, ber de oss att inte förbli stängda, utan att öppna oss själva, för att bara på detta sätt kan fröna bära frukt.

De fattigas ekumenik

Påven uppmanade till att längta efter sin bror, den sunda längtan efter enhet som han har när man har samma Fader, vilket Johannes XXI var känd frö att tala om när han var apostolisk delegat i Sofia. Påven mindes även Johannes Paulus II mötte patriarken Maxim och medlemmar i den heliga synoden under sin resa till Bulgarien, den 24 maj 2002, som markerade det första påvebesöket i Bulgarien:

”Jag är övertygad om att med Guds hjälp och i Försynens tid, att våra kontakter ska påverka positivt andra aspekter av vår dialog. Samtidigt kallas vi att tillsammans vittna om Herren, i synnerhet genom att tjäna de fattigaste och mest bortglömda bröderna och systrarna i vilka han är närvarande. De fattiges ekumenik.

Missionens ekumenik

Påven Franciskus talade sedan om de heliga Cyrillus och Metodius som den katolska och den ortodoxa kyrkan båda vördar och vars levande minne är en källa till inspiration:

Ett ljus för oss idag framförallt i överföringen av tro till de nya generationerna på ett språk och med former som gör det möjligt för unga att uppleva glädjen i en Gud som älskar dem och kallar dem. För att de inte ska falla offer för konsumismens bedrägliga frestelser.”

Mission och gemenskap: Två ord i de två helgonens liv som kan belysa vår väg i att växa i broderskap. Missionens ekumenik. Deras modiga apostolat är fortfarande en evangeliseringsmodell för alla.

Kallade att bygga gemenskap

Påven tackade vidare patriarken Neofit, och betonar hur Bulgarien alltid har varit en mötesplats för olika trosbekännelser och där den katolska kyrkan, både i sin latinska och i den bysantinska-slaviska traditionen, är respekterad.

”Vi har ärvt Cyrillus och Metodius tro, och kallas att bygga gemenskap, att vara fredens redskap i Jesu namn ... De påminner oss om att en viss mångfald i vanor och traditioner, inte går emot kyrkans enhet och att de olika teologiska formlerna mellan öst och väst snarare kompletterar än motsätter sig varandra.”

Bulgarien – en bro

När påven avslutade sitt tal underströk han hur Bulgarien är en bro mellan ryska, grekiska och slaviska traditioner som möts i sina rötter. Han försäkrade om sina böner ”för vår resa i en blodets, de fattigas och missionens ekumenik.

Patiarken Neofin underströk i sitt tal att respekten är ömsesidig och han betonade två saker: enhet i försvaret av de kristna rötterna i Europa och det gemensamma fördömandet av de förföljda kristna. Apropå schismen sa han att även den ortodoxa kyrkan ber om enhet – kyrkans historia är märkt av sorgliga kontroverser och schismer, men att om man ser över vad som hände så ”kanske man kan få svar på de frågor som fortfarande berör oss idag”.

Bulgariska ortodoxa kyrkan

Den bulgariska ortodoxa kyrkan är organiserad som en självstyrande enhet. Den är indelad i elva stift inom Bulgarien och två ytterligare stift för bulgarerna i Väst- och Centraleuropa samt Nord- och Sydamerika och Australien. Den bulgariska ortodoxa kyrkans auktoritet är den heliga synoden som innefattar patriarken av Bulgarien och biskoparna för stiften.

05 maj 2019, 16:34