Påvens audiens för deltagarna vid möte om gruvindustrin och det gemensamma bästa Påvens audiens för deltagarna vid möte om gruvindustrin och det gemensamma bästa 

Påven till gruvindustrin: Det krävs ansvar för det gemensamma bästa

Påvliga avdelningen för integrerad mänsklig utveckling har anordnat ett möte på temat Gruvindustrin för det gemensamma bästa i Vatikanen, som samlade ett sextiotal deltagare från hela världen. Påven Franciskus tog emot dem på audiens på fredagen 3 maj och uppmanade dem att samarbeta för det gemensamma bästa och stå emot en negativ ekonomisk modell.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Liksom all ekonomisk aktivitet stöter gruvindustrin på en rad etiska frågor som är centrala för Kyrkan och påven Franciskus läroämbete.

Det gemensamma bästa

Påven sa i sitt tal att han uppskattade mötet, vars deltagare kom från såväl gruvindustrin som lokala församlingar och trossamfund från hela världen. Han uppskattade även mötets tema och talade om vikten av dialog, mod, broderskap och det gemensamma bästa: ”Detta är ett avgörande steg framåt för utvecklingen”.

“Även om vi ofta ser dess katastrofala följder för naturen och människors liv, är vi fortfarande ovilliga inför förändring”

De prekära omständigheterna i vårt gemensamma hem beror främst på en ekonomisk modell som har följts alltför länge. Det är en glupsk modell som orienteras efter vinning utan gräns och grundas på illusionen av en gränslös ekonomisk tillväxt. Även om vi ofta ser dess katastrofala följder för naturen och människors liv, är vi fortfarande ovilliga inför förändring.«Den ekonomiska makten [fortsätter] att rättfärdiga det nuvarande globala system som tenderar att prioritera spekulation och strävan efter finansiell vinst men som inte tar sammanhanget i beaktande, för att inte tala om inverkan på den mänskliga värdigheten och miljön.» (Laudato Sì 56).


 

04 maj 2019, 10:20