Påven till Bulgariens folk: En pilgrimsfärd i trons, enhetens och fridens tecken

Påven Franciskus har sänt ett videobudskap till Bulgariens folk inför sin apostoliska resa till landet 5-6 maj. Han talar om att han ser resan som en pilgrimsfärd i helige Johannes Paulus II:s fotspår och till minnet av helige Johannes XXIII.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

En pilgrimsfärd i “trons, enhetens och fridens tecken” i helige Johannes Paulus II:s fotspår och till minnet av helige Johannes XXIII – som påven Franciskus helgonförklarade samtidigt 27 april 2014 i påven emeritus Benedictus XVI:s närvaro.

“I själva verket är ert land trosvittnets hemland sedan de heliga bröderna Cyrillus och Methodius spred evangeliet”

Att komma till Bulgarien blir för mig och mina medarbetare en pilgrimsfärd i trons, enhetens och fridens tecken. I själva verket är ert land trosvittnets hemland sedan de heliga bröderna Cyrillus och Methodius spred evangeliet – en fruktbar sådd som har burit riklig frukt även i förra seklets svåra period.

Kristen gemenskap

Påven påminner om hur helige Johannes Paulus II engagerade sig för återupptäckten i Europa av Kristi befriande kraft och för att Europa börjar andas med båda sina lungor igen. Helige Johannes Paulus II besökte Bulgarien 23-26 maj 2002.

I hans fotspår får jag glädjen att möta hans helighet patriarken av Bulgariens ortodoxa kyrka. Tillsammans kommer vi att visa vår vilja att följa Herren Jesus på vandringen mot en broderlig gemenskap mellan alla kristna.

Pacem in terris

Påven talar även om hur msgr Angelo Roncalli, som senare blev påven Johannes XXIII, besökte Bulgarien som apostolisk besökare 1925 och som första apostolisk delegat 1931-1934 och bidrog till omorganisationen av den romersk-katolska kyrkan i landet.

Min pilgrimsfärd kommer helt och hållet att gå till minnet av helige påven Johannes XXIII, som i nästan tio års tid i Sofia som apostolisk delegat har skapat ett band av uppskattning och kärlek med ert folk som fortfarande varar. Han var en trons, gemenskapens och fridens man. Därför har jag valt som resans motto titeln på hans historiska encyklika “Pacem in terris - Mir na zemyata” .

Påven ber avslutningsvis om bulgarernas böner och ber för Bulgariens frid och välgång.
 

03 maj 2019, 13:14