Påven Franciskus möter medlemmarna vid den Påvliga Sociala Vetenskapsakademin Påven Franciskus möter medlemmarna vid den Påvliga Sociala Vetenskapsakademin  

Påven ”nationens gemensamma bästa uppnås globalt”

När påven Franciskus på torsdagsförmiddagen träffade medlemmarna i den Påvliga Sociala Vetenskapsakademin som har samlats i Vatikanen för plenarmöte, talade han till dem om behovet av en förnyad internationell solidaritet.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Påven bad dem att samarbeta med honom, i att sprida medvetenheten om ”en förnyad internationell solidaritet med respekt för människans värdighet, det gemensamma goda, respekten för planeten och för det yttersta goda, freden.

Historien lär oss riskerna

Ett 50-tal experter från hela världen har samlats för att under 3 dagar reflektera över aktuella teman knutet till nation och stat.

-Faktum är att utgångspunkten för "vissa nationella stater i sina relationer till andra  är alltid i en anda av opposition snarare än i samarbete", sa påven. "En stat som väcker folkets nationalistiska känslor mot andra nationer eller folkgrupper misslyckas i sitt uppdrag. Vi vet från historien vad det leder till. Jag tänker på Europa förra seklet."

Integrerad migrant en möjlighet

Påven upprepade det han sagt ofta att migranter inte är ett hot:

”Migranten är inte ett hot mot mottagarlandets kultur, vanor och värderingar. Han har en skyldighet att integrera sig i mottagarlandet. Integration betyder inte att man assimilerar, utan delar livet i sitt nya hemland, medan man behåller sin biografiska historia. På detta sätt kan migranten berika de människor som integrerar honom.”

Gemensamma bästa är globalt

Påven kom även in på nationer i förhållande till globaliseringen, och sa att: ”Nationalstaten kan inte betraktas som absolut, som en ö, i förhållande till det omgivande sammanhanget. I den nuvarande globaliseringssituationen, som inte bara gäller ekonomin utan även i tekniskt och kulturellt utbyte, kan den nationalstaten inte längre bara fokusera på det gemensamma bästa för sin befolkning. Det gemensamma bästa har blivit globalt och nationer måste samarbeta. När ett överstatligt gemensamt gott är tydligt identifierat behöv en särskild myndighet som underlättar utövandet. Vi tänker på de stora samtida utmaningarna som  klimatförändringar, nya former av slaveri och fredsfrämjandet.

02 maj 2019, 15:54