Msgr Teemu Sippo Msgr Teemu Sippo 

Påven har accepterat biskopen av Helsingfors Teemu Sippos avgång

Påven Franciskus har accepterat den avgångsansökan som biskopen av Helsingfors Teemu Sippo har lämnat in. Han har bett om att avgå från sin tjänst av hälsoskäl.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Sippo fick en skallskada vid en halkolycka vid jul förra året och i sitt brev till påven som publicerades på Finlands katolska stifts hemsida 20 maj berättar han detta och att han därför har legat på sjukhus i tre månader. Han skriver vidare att tanken på att gå i pension har mognat på grund av svårigheterna att tillfriskna.

Inte ett lätt beslut

Msgr Sippo, som är 72 år, ursäktar för sin svaghet och vårdslöshet och skriver att hans beslut att dra sig tillbaka inte har varit lätt att ta men att det nog är bättre att det tillsätts en yngre biskop med mer energi. Han berättar att han har tjänat sitt stift i över 40 år i olika positioner och är tacksam för dessa år och för alla dem som har stött honom.

Msgr Sippo försäkrar om att han är tillgänglig för att utföra tjänster som kan krävas av honom i stiftet och han nu bär ansvaret för stiftets rådgivning.

 

23 maj 2019, 13:51